Akredytacje

Prestiżowe akredytacje to znak jakości dla kandydatów na studia, a także dla potencjalnych partnerów akademickich z całego świata.

AACSB

The Association to Advance Collegiate Schools of Business jest najstarszą na świecie instytucją akredytującą szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości. Obecnie akredytację AACSB posiada ponad 1000 szkół biznesu na świecie, w tym Harvard i Yale University.   Przedmiotem akredytacji są: programy nauczania, szeroko rozumiana organizacja studiów, osiągnięcia naukowe, kwalifikacje i struktura kadry, współpraca międzynarodowej, baza dydaktyczno-naukowa, obsługa administracyjna. W Polsce akredytację posiadają ALK i UMK.     

aacsb.edu

 

EQUIS

Akredytacja jest przyznawana najlepszym szkołom biznesowym prowadzącym programy Master of Business Administration. Przyznaje ją EFMD (European Foundation for Management Development). Ocenie podlega wszelka działalność uczelni, w tym badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe. EQUIS kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych wśród studentów oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia. W Polsce akredytację EQUIS uzyskały m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa.

efmdglobal.org

 

AMBA

AMBA (Association of MBA’s) jest bezstronnym autorytetem w zakresie kształcenia podyplomowego zarządzania. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Obecnie posiada ją ok. 270 szkół w 75 krajach na całym świecie. Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami, jakość kształcenia programów MBA. W Polsce akredytację posiadają m.in. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Akademia Leona Koźmińskiego.

associationofmbas.com

 

EFMD

EFMD Accredited to kompleksowy system akredytacji programów studiów i kursów w zakresie biznesu i zarządzania. Akredytacja obejmuje wszystkie aspekty programu: od środowiska instytucjonalnego, krajowego i międzynarodowego poprzez jego założenia, program, realizację, wyniki, wywierany wpływ, aż po procesy zapewnienia jakości. Podkreśla rygor akademicki, praktyczne znaczenie edukacji, internacjonalizację, etykę i zrównoważony rozwój. Obecnie istnieje 145 programów EFMD Accredited ze 114 instytucji w 40 krajach. W Polsce akredytację EFMD uzyskały m.in. Politechnika Warszawska, UE w Krakowie.

efmdglobal.org

 

CEEMAN IQA

Akredytacje przyznaje CEEMAN – międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju zarządzania założone w 1993 roku w celu przyspieszenia wzrostu jakości rozwoju zarządzania w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie jest to globalna sieć instytucji zrzeszająca 200 członków z 50 krajów Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. Akredytacja ma na celu poprawę edukacji w zakresie zarządzania, kładzie nacisk na wysokie standardy jakości, znaczenie działań instytucji w reagowaniu na potrzeby rozwojowe jej klientów i rynków oraz imperatyw zmian i innowacji. W Polsce akredytację CEEMAN uzyskały m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa.

ceeman.org

 

opublikowano: 29 lutego 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".