Oczami absolwentów

Absolwenci dobrze oceniają ukończone studia MBA. Średnia ocena, jaką wystawili programom to 4,2 na 5 punktów. Najlepiej został oceniony program Executive MBA Poznań-Atlanta organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

To, jak absolwenci oceniają programy MBA, dowiedzieliśmy się  z badania przeprowadzonego przez firmę CBM Indicator. Absolwenci oceniali program w 4 kategoriach: kadra, merytoryczne cechy programu, zakres wsparcia po zakończeniu studiów oraz korzyści z uzyskanego dyplomu.  Najlepiej oceniona została kadra 4,4 na 5 punktów, natomiast wsparcie absolwentów po zakończeniu programu otrzymało tylko 3,8 pkt na 5 możliwych.

Jakość kadry naukowo-dydaktycznej

W badaniu absolwenci oceniali: poziom przekazywanej wiedzy, jakość prowadzonych zajęć, atmosferę podczas zajęć, indywidualizację kontaktu oraz sposób rozstrzygania wątpliwości słuchaczy. Liderem tej kategorii okazał się program Executive MBA Poznań-Atlanta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Absolwenci najbardziej chwalili sobie atmosferę panującą na zajęciach – 4,75 punktów na 5. Aż 9 na 34 programy otrzymało w tej kategorii maksymalną liczbę punktów. Jakość prowadzonych zajęć została oceniona na 4,35 punktów, a poziom przekazanej wiedzy na 4,33 punktu podobnie jak rozstrzyganie sporów, nieco tylko niżej 4,28 punktu uzyskała kategoria kontaktu ze słuchaczami. Średni wynik ankiety to 4,4 na maksymalnie 5 pkt.

Wartość merytoryczna programu

Wartość merytoryczna programu otrzymała średnią ocenę 4,2 na 5 punktów. Absolwenci mieli ocenić wartość merytoryczną przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej, wartość przekazywanych kompetencji „miękkich” (menedżerskich, relacyjnych), innowacyjność podejmowanej tematyki (technologia AI, aspekty ESG, klimat, itd.) oraz doboru właściwej ilości przekazywanego materiału. Tu ponownie liderem okazał się Executive MBA Poznań-Atlanta, tuż za nim znalazł się program Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia oraz Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego.

Najwyżej oceniona została wartości przekazywanych kompetencji „miękkich” (menedżerskich, relacyjnych) – 4,34 na 5 punktów. Nieco gorzej jest z innowacyjnością podejmowanej tematyki przez program – żaden nie uzyskał maksymalnej liczby punktów, a średnia to zaledwie 4 punkty.

Zakres wsparcia

Absolwenci nie najlepiej ocenili pomoc uczelni po zakończeniu programu MBA. Programy otrzymały średnio tylko 3,8 pkt na 5 możliwych. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje program International MBA in Strategy, Programme and Project  Management prowadzony przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ocenie absolwentów zostało poddane 5 kryteriów:  aktywności stowarzyszenia absolwentów;  spotkań z praktykami biznesu; ułatwiania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami; oferty pogłębiania kwalifikacji na seminariach i konferencjach; możliwości bezpośrednich konsultacji absolwentów z kadrą uczelni. Zdecydowanie najsłabiej absolwenci ocenili możliwość kontaktów z potencjalnymi pracodawcami – 3,45 punktu na 5 możliwych. Najlepiej w tej kategorii wypadała ocena możliwości bezpośrednich konsultacji absolwentów z kadrą uczelni – 4,02 punktu.

Ocena dyplomu

Znacznie lepiej niż zakres wsparcia absolwentów ocenione zostały korzyść z uzyskania dyplomu – 4,3 pkt na 5 możliwych.

Absolwenci oceniali: rangę i reputację własnego dyplomu ukończonych studiów MBA — w odniesieniu do takich studiów oferowanych przez inne ośrodki w Polsce. Odpowiadali na pytanie na ile ukończone studia MBA spełniły ich oczekiwania, na ile pozwoliły zrealizować zamierzone cele oraz czy absolwent poleciłby studia innej osobie?

Tu także liderem okazał się program Executive MBA Poznań-Atlanta z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Z badania wynika, iż absolwenci chętnie poleciliby program MBA innej osobie – kryterium to dostało 4,35 punktu na 5 możliwych. Nieco niżej na 4,05 punktu oceniona została możliwość realizacji celów, jakie wyznaczyli sobie absolwenci po ukończeniu programu MBA. 

Anna Rejer

 

opublikowano: 29 lutego 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".