Najlepsze programy MBA 2021 - opinia absolwentów

Metodologia Tabela PDF
Miejsce 2021 Program Organizator WSK wart mer. programu
5%
jak kadr nauk dyd
5%
k. z dyp.
5%
1 MBA-SGH SGH 100 100 99.18 100
2= Executive MBA KSB UE Kraków 98.6 98.46 98.50 97.90
2= Executive MBA WSHiU Poznań 98.3 96.99 100 97.07
2= Executive MBA Poznań-Atlanta UE Poznań 98.1 96.99 99.18 97.20
5 MBA WSB Toruń 97.8 95.58 100 97.07
6= Executive MBA PW 96.3 95.30 97.71 95.20
6= MBA ze specjalizacjami ALK 96.2 95.58 95.71 96.44
8 Innowacje i Analiza Danych SWPS 95.2 93.98 98.57 92.40
9= Canadian Executive MBA SGH 94.1 94.88 94.29 92.40
9= Executive MBA UMK 93.7 87.15 100 93.33
9= Executive MBA (miedzyn.) UE Wrocław 93.7 94.46 90.00 95.76
9= Executive MBA dla branży wodociągowej Akademia WSB 93.6 92.13 93.54 94.48
13= Executive MBA ZSB 93.4 92.77 97.14 89.60
13= Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu. Executive MBA PK 93.4 91.93 93.43 94.08
13= International MBA UE Kraków 93.1 92.77 93.06 92.80
13= Polsko-Amerykański Program Studiów MBA 93.0 92.00 95.06 91.13
13= Executive MBA ALK 92.9 91.72 91.07 95.20
17 MBA General WSB Gdańsk 92.8 89.96 100 87.73
19= Menedżerskie studia podyplomowe MBA Akademia WSB 92.0 92.77 98.57 84.00
19= MBA w ochronie zdrowia -SGH WUM 91.8 93.11 90.00 91.47
19= MBA Akademia WSB 91.7 91.48 92.83 90.14
19= MBA w placówkach ochrony zdrowia Akademia WSB 91.7 91.48 92.83 90.14
19= MBA Leadership WSB Gdańsk 91.7 91.48 92.83 90.14
19= Franklin University MBA (FUMBA) WSB Wrocław 91.5 92.77 85.71 95.20
25= MBA WSIiZ Rzeszów 91.0 91.44 93.38 87.54
25= Executive MBA Akademia WSB 90.6 92.30 91.50 87.40
27 MBA WSH Wrocław 90.3 90.47 92.73 87.05
28= Executive MBA (opcja polska) UE Wrocław 89.0 89.96 85.71 90.53
28= International MBA WSH Wrocław 89.0 90.36 89.39 86.40
30 International MBA In Strategy PG 88.2 88.55 90.00 85.40
31= Executive MBA WSH Wrocław 88.0 86.45 90.00 86.80
31= MBA WSB Poznań 87.9 84.34 95.71 83.07
31= Executive MBA WSB Poznań 87.8 87.15 89.29 86.33
34= MBA Zarządzanie w biznesie międzyn. WSB o. Chorzów 87.1 86.45 90.00 84.00
34= Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Executive MBA PWr 86.9 88.88 86.37 84.86
36= MBA KSB + Master KSB UE Kraków 86.0 84.34 86.79 86.10
36= emba@uw -Executive MBA UW 85.8 86.75 83.88 86.00
38= MBA Zarządzanie w Agrobiznesie SGGW 85.1 83.81 86.79 84.00
38= Executive MBA WSB Wrocław 84.6 85.74 84.29 83.07
40 MBA WSB o. Szczecin 81.1 84.34 80.00 78.40
41 MBA WSB o. Bydgoszcz 78.8 80.12 85.71 70.00