Najlepsze programy MBA w Polsce 2021

Metodologia Tabela PDF
Miejsce 2021 Program Organizator Miasto WSK wart mer. programu
5%
jak kadr nauk dyd
5%
k. z dyp.
5%
wym. doś. zaw.
3,5%
os. na st. kier.
3,5%
stud. obc.
3%
sel.
3%
wielok.
2%
wykł. prak.
5%
wykł. zagr
4%
dośw. dyr. pr.
3%
nas. kadry akad.
2%
dost. kadry
2%
Curriculum
10%
zaj. w j. obc.
3%
wym. do zal. stud.
5%
wpł. oto. biz.
2%
łącz. l. zaj.
3%
wyj. zagr.
0,5%
obow. zaj. za gr.
0,5%
pl. internt.
8%
akr. i cert.
12%
prestiż
6%
rodz. dypl.
4%
1 Executive MBA Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa 100 91.72 91.07 95.20 80.00 100 59.35 40.00 33.33 58.90 49.32 100 33.84 21.98 80.00 30.00 100 99.75 72.59 100 9.72 100 100 100 50.00
2 Canadian Executive MBA (CEMBA) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 97.7 94.88 94.29 92.40 80.00 100 12.97 60.00 50.00 100 55.00 100 100 10.09 80.00 100 100 17.01 76.74 0.00 59.72 100 68.42 42.86 100
3 emba@uw -Executive MBA Międzynarodowe Centrum Zarządzania Wydz. Zarządzania UW Warszawa 95.5 86.75 83.88 86.00 80.00 100 3.52 40.00 33.33 72.97 29.73 100 63.59 7.59 100 100 100 6.60 75.03 100 0.00 100 84.21 42.86 100
4 Executive MBA Poznań-Atlanta Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 94.7 96.99 99.18 97.20 80.00 100 53.33 80.00 100 60.87 39.13 100 58.82 31.80 80.00 100 100 73.31 81.61 100 16.67 100 47.37 28.57 75.00
5 Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej Warszawa 92.3 95.30 97.71 95.20 80.00 100 85.93 60.00 66.67 68.85 59.02 100 52.07 21.09 60.00 100 100 95.24 93.18 100 22.22 100 31.58 42.86 75.00
6 MBA-SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa 90.0 100 99.18 100 60.00 100 0.00 100 0.00 85.19 14.81 70.00 69.72 11.72 100 8.00 100 19.48 100 0.00 0.00 100 68.42 42.86 50.00
7 International MBA In Strategy. Programme and Project Management Politechnika Gdańska Gdańsk 86.8 88.55 90.00 85.40 80.00 100 34.29 80.00 100 85.19 29.63 70.00 17.43 18.00 33.33 100 100 92.86 88.92 0.00 0.00 100 47.37 71.43 50.00
8= European Multicultural Integrated Management Program. International MBA Krakowska Szkoła Biznesu UE w Krakowie Kraków 85.3 92.77 93.06 92.80 80.00 100 36.36 100 83.33 60.61 39.39 100 46.35 28.00 73.33 100 100 57.69 61.63 100 26.39 100 15.79 14.29 75.00
8= Executive MBA (opcja międzynarodowa) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 85.1 94.46 90.00 95.76 80.00 100 38.79 30.00 83.33 76.32 31.58 60.00 68.11 21.49 40.00 100 100 53.57 76.00 0.00 31.48 100 63.16 14.29 75.00
8= MBA ze specjalizacjami Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa 85.1 95.58 95.71 96.44 40.00 87.67 0.00 40.00 0.00 84.85 0.00 100 19.01 25.32 60.00 0.00 100 99.75 63.34 0.00 0.00 100 100 42.86 50.00
8= Executive MBA Krakowska Szkoła Biznesu UE w Krakowie Kraków 85.1 98.46 98.50 97.90 80.00 100 0.00 100 0.00 67.65 32.35 100 69.20 22.67 80.00 60.00 100 57.69 60.90 100 29.17 100 31.58 14.29 75.00
8= Polsko-Amerykański Program Studiów MBA Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 85.0 92.00 95.06 91.13 80.00 100 7.62 60.00 16.67 100 22.58 80.00 60.72 27.56 73.33 30.00 100 53.57 57.37 100 14.81 100 31.58 42.86 100
13 MBA Akademia WSB Dąbrowa G. 84.0 91.48 92.83 90.14 80.00 100 32.94 80.00 66.67 94.52 17.81 100 78.97 40.08 60.00 25.00 100 98.57 62.12 100 18.52 100 26.32 14.29 75.00
14 MBA KSB + Master Krakowska Szkoła Biznesu UE w Krakowie Kraków 82.9 84.34 86.79 86.10 20.00 75.00 100 100 100 61.11 33.33 100 26.14 21.00 73.33 100 100 57.69 50.06 100 27.78 100 15.79 14.29 100
15 SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia Warszawski Uniwersytet Medyczny i SGH w Warszawie Warszawa 81.7 93.11 90.00 91.47 80.00 100 0.00 20.00 0.00 100 2.22 100 52.29 60.00 73.33 0.00 80.00 29.22 72.11 0.00 0.00 88.89 68.42 42.86 50.00
16 MBA w placówkach ochrony zdrowia Akademia WSB Dąbrowa G. 81.0 91.48 92.83 90.14 80.00 100 0.00 80.00 0.00 80.70 12.28 100 82.56 88.67 66.67 15.00 100 100 45.07 100 9.26 100 26.32 14.29 75.00
17= Executive MBA Akademia WSB Dąbrowa G. 80.5 92.30 91.50 87.40 80.00 100 0.00 80.00 0.00 81.33 21.33 100 75.29 100 46.67 32.00 100 98.57 68.21 100 32.41 100 26.32 14.29 75.00
17= Executive MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań 80.3 87.15 89.29 86.33 80.00 100 5.00 30.00 16.67 95.45 54.55 100 69.52 12.83 80.00 100 80.00 53.57 66.50 100 66.20 66.67 31.58 7.14 75.00
19 Menedżerskie studia podyplomowe - MBA Akademia WSB Dąbrowa G. 79.0 92.77 98.57 84.00 80.00 100 10.00 80.00 33.33 76.27 16.95 100 71.78 34.42 53.33 20.00 100 97.83 43.24 100 9.26 100 26.32 14.29 75.00
20 MBA Leadership Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Gdańsk 78.3 91.48 92.83 90.14 80.00 100 7.27 50.00 16.67 74.07 14.81 80.00 13.07 22.91 93.33 30.00 100 53.57 54.81 100 2.78 88.89 31.58 7.14 75.00
21= Executive MBA dla branży wodociągowej Akademia WSB Dąbrowa G. 78.0 92.13 93.54 94.48 80.00 100 0.00 80.00 0.00 77.19 12.28 100 82.56 62.59 60.00 13.00 100 92.53 41.41 100 9.26 100 26.32 14.29 50.00
21= International MBA Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wrocław 77.9 90.36 89.39 86.40 80.00 100 88.89 30.00 66.67 100 45.45 100 57.04 68.44 20.00 100 100 11.90 71.13 0.00 0.00 100 10.53 7.14 75.00
23 Innowacje i Analiza Danych Uniwersytet SWPS w partnerstwie z IPI PAN Warszawa 77.4 93.98 98.57 92.40 100 100 26.67 40.00 100 100 33.33 100 49.02 12.44 33.33 100 100 0.00 22.53 0.00 0.00 100 0.00 28.57 100
24= Franklin University MBA (FUMBA) Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wrocław 76.9 92.77 85.71 95.20 100 100 6.40 40.00 16.67 53.33 100 60.00 86.27 11.20 73.33 100 20.00 71.43 52.62 0.00 100 88.89 15.79 7.14 100
24= Executive MBA (opcja polska) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 76.6 89.96 85.71 90.53 80.00 100 0.00 30.00 0.00 97.30 2.70 60.00 50.87 21.58 40.00 7.00 100 53.57 76.00 0.00 31.48 100 63.16 14.29 75.00
24= MBA General Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Gdańsk 76.4 89.96 100 87.73 80.00 100 0.00 50.00 0.00 76.67 6.67 80.00 11.76 25.45 80.00 30.00 100 53.57 66.99 100 2.78 88.89 31.58 7.14 75.00
27 Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu. Executive MBA Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków 75.5 91.93 93.43 94.08 80.00 100 0.00 20.00 0.00 100 6.45 60.00 30.36 10.33 93.33 9.00 100 58.93 57.73 0.00 6.94 100 0.00 28.57 100
28 MBA Zarządzanie w biznesie międzynarodowym Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Wydz. Zam. w Chorzowie Chorzów 72.4 86.45 90.00 84.00 80.00 100 5.93 40.00 16.67 100 0.00 80.00 29.41 13.83 80.00 0.00 80.00 71.43 45.80 0.00 0.00 77.78 31.58 7.14 75.00
29 Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu - Executive MBA Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław 71.4 88.88 86.37 84.86 80.00 100 7.27 80.00 16.67 34.48 6.90 60.00 32.45 24.61 93.33 16.00 100 35.71 42.02 0.00 0.00 77.78 0.00 42.86 100
30 MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Poznań 69.8 84.34 95.71 83.07 40.00 90.32 0.00 20.00 0.00 100 0.00 70.00 12.38 11.44 80.00 0.00 100 53.57 38.98 0.00 0.00 88.89 31.58 7.14 75.00
31 Executive MBA Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 67.8 87.15 100 93.33 20.00 85.00 16.00 40.00 33.33 44.44 5.56 100 22.88 33.60 33.33 10.00 100 0.00 63.34 0.00 0.00 88.89 42.11 42.86 50.00
32= MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekon. w Szczecinie Szczecin 67.2 84.34 80.00 78.40 20.00 87.50 0.00 20.00 0.00 84.21 0.00 60.00 18.58 14.78 86.67 0.00 100 53.57 38.98 0.00 0.00 88.89 31.58 7.14 75.00
32= MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Toruń 67.1 95.58 100 97.07 80.00 100 0.00 20.00 0.00 86.36 0.00 60.00 5.35 34.22 80.00 0.00 80.00 53.57 42.87 0.00 0.00 88.89 0.00 7.14 75.00
32= Executive MBA Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu Poznań 66.7 96.99 100 97.07 80.00 100 12.63 30.00 33.33 95.24 4.76 100 33.61 10.32 60.00 0.00 60.00 32.14 36.54 0.00 0.00 88.89 0.00 7.14 75.00
32= Executive MBA Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wrocław 66.7 86.45 90.00 86.80 80.00 100 0.00 20.00 0.00 100 5.41 100 9.54 53.13 20.00 48.00 100 11.90 71.13 0.00 0.00 100 10.53 7.14 75.00
36 MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wrocław 65.2 90.47 92.73 87.05 70.00 100 3.56 20.00 16.67 66.67 4.76 60.00 16.81 8.71 60.00 32.00 60.00 71.43 56.03 0.00 0.00 88.89 15.79 7.14 75.00
37 Menedżerskie Studia Podyplomowe Executive MBA Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Szczecin 64.6 92.77 97.14 89.60 80.00 94.74 8.42 10.00 16.67 39.29 7.14 100 12.61 27.51 66.67 5.00 100 0.00 52.98 100 0.00 100 0.00 7.14 50.00
38= MBA Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - oddział Bydgoszcz Bydgoszcz 63.3 80.12 85.71 70.00 80.00 100 0.00 20.00 0.00 86.36 0.00 60.00 5.35 24.16 80.00 0.00 80.00 53.57 42.87 0.00 0.00 88.89 0.00 7.14 75.00
38= MBA Zarządzanie w Agrobiznesie SGGW w Warszawie. Wydział Ekonomiczny Warszawa 62.9 83.81 86.79 84.00 40.00 100 0.00 0.00 16.67 42.86 14.29 60.00 54.62 52.27 73.33 20.40 100 4.66 47.75 0.00 0.00 66.67 0.00 42.86 75.00
40 MBA Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rzeszów 60.9 91.44 93.38 87.54 20.00 72.00 0.00 0.00 0.00 88.89 3.70 100 17.43 20.16 66.67 0.00 100 35.71 43.85 0.00 0.00 88.89 0.00 7.14 50.00
41 Executive MBA – Project Management Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wrocław 59.1 85.74 84.29 83.07 100 100 0.00 20.00 0.00 75.00 6.25 60.00 14.71 17.57 53.33 0.00 80.00 0.00 47.75 0.00 0.00 88.89 0.00 7.14 50.00