MBA czy ACCA, a może studia podyplomowe?

Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, praktyczne programy kształcenia, studia prowadzone we współpracy z partnerami biznesowymi, certyfikacja poszczególnych modułów kształcenia, wizyty studyjne, realizacja projektów wdrożeniowych w oparciu o kompetencje przyszłości, nowoczesne technologie, cyfryzację, sztuczną inteligencję, big data i praktyczny networking – to tylko niektóre z atutów, jakie czekają na słuchaczy studiów MBA, ACCA oraz podyplomowych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Ukończenie programu Executive MBA (we współpracy z Webster University) w Akademii WSB otwiera przed absolwentami unikalne możliwości. Jest to nie tylko droga do zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności zarządzania, ale także kluczowy krok w kierunku ubiegania się o miejsce w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego. Studia Executive MBA w Akademii WSB skupiają się szczególnie na praktycznych aspektach zarządzania, zapewniając słuchaczom globalną perspektywę na stan i funkcjonowanie przedsiębiorstw w międzynarodowym środowisku. Program uwzględnia również zasady zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności i etyki, co stawia naszych absolwentów wśród liderów, którzy podejmują świadome decyzje z uwzględnieniem społecznych i ekologicznych aspektów działalności biznesowej.

Studia Master of Business Administration (partner: EY) w Akademii WSB to wyjątkowa możliwość rozwoju w ramach rad nadzorczych czy obejmowania najwyższych szczebli zarządzania we współczesnych organizacjach. Wykładowcy – praktycy wykorzystują innowacyjne metody nauczania, takie jak warsztaty, analizy przypadków, dyskusje panelowe i treningi kierownicze. Przez zaangażowanie w projekty, spotkania branżowe i wizyty studyjne, słuchacze mogą w praktyce już w ramach studiów wykorzystać zdobytą wiedzę. Elastyczna struktura programu pozwala dostosować naukę do swojego tempa i zapewnić równowagę między pracą a studiami. Program skupia się na kluczowych obszarach zarządzania, w tym strategicznym myśleniu, finansach, zarządzaniu zasobami ludzkimi, zarządzaniu projektami i procesami biznesowymi oraz marketingu i sprzedaży.

Z kolei studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY) to kluczowy krok dla tych, którzy dążą do pełnienia kierowniczych funkcji w sektorze ochrony zdrowia. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców EY i Akademii WSB, praktyków i współtwórców reformy zdrowia. Absolwenci kierunku mają możliwość ubiegania się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz otrzymują dodatkowe 66 punktów dla lekarzy i lekarzy dentystów w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego. Studia prowadzone są pod patronatem Śląskiej Izby Lekarskiej.

ACCA po polsku – zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym to wyjątkowa możliwość rozwoju zawodowego dla finansistów. Program, realizowany we współpracy z EY, oferuje prestiżową kwalifikację zawodową, cenioną na arenie międzynarodowej. Dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z aż 9 (na 14) egzaminów ACCA w ciągu jednego roku, co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie uznawanych na całym świecie.

Absolwenci wskazanego kierunku mogą kontynuować kształcenie na kierunku ACCA Strategic Professional. Absolwenci kierunku są doskonale przygotowani do zdania 4 ostatnich egzaminów w procesie uzyskiwania uprawnień ACCA z poziomu ACCA Strategic Professional za pierwszym razem, co pozwala im na szybkie dołączenie do grona członków ACCA na świecie. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim przez doświadczonych trenerów EY.

prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
Rektor Akademii WSB

Akademia WSB systematycznie wprowadza też nowe kierunki studiów podyplomowych, aby sprostać dynamicznym wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Jednym z nich są studia podyplomowe „Inżynieria sztucznej inteligencji”, które skupiają się na kompleksowym przekazaniu wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem oraz implementacją inteligentnych systemów. Uczestnicy zdobędą nie tylko głęboką wiedzę na temat algorytmów uczenia maszynowego czy przetwarzania języka naturalnego, lecz także zgłębią zastosowania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach, takich jak rozpoznawanie obrazów czy analiza danych. Program studiów został starannie przygotowany, aby uczestnicy byli w stanie zrozumieć zaawansowane koncepcje sztucznej inteligencji i praktycznie stosować zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów.

Kolejną nowością są studia podyplomowe „Zrównoważony rozwój i ESG”. Ich celem jest kształcenie liderów posiadających interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności analityczne i społeczne, aby efektywnie zarządzać organizacją, uwzględniając aspekty zrównoważonego rozwoju oraz kryteria ESG (Environmental, Social, Governance). Program koncentruje się na rozwijaniu umiejętności przywódczych, inicjowaniu innowacji generujących korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, a także na promowaniu działań sprzyjających ochronie środowiska.

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego, Akademia WSB oferuje również studia podyplomowe „Akademia pośrednika ubezpieczeń”, które przygotowują uczestników do efektywnego wykorzystania nowych technologii, rozwijania umiejętności społecznych oraz organizacji własnej pracy. Program obejmuje trzy moduły, które skupiają się na praktycznym aspekcie pracy pośrednika ubezpieczeniowego, umiejętnościach interpersonalnych niezbędnych do skutecznej komunikacji z klientem, a także na budowaniu zdolności do samodzielnego zarządzania obowiązkami zawodowymi. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, analizy przypadków i dyskusji panelowych, co pozwala na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz na wymianę doświadczeń zawodowych pomiędzy uczestnikami.

Wśród studiów podyplomowych dużą popularnością cieszą się takie kierunki, które umożliwiają Słuchaczom nabywanie konkretnych umiejętności, praktycznego „know-how”, sprawdzonego już w innych organizacjach. Słuchacze otrzymują konkretne narzędzia, które mogą praktycznie od razu zastosować w swoich organizacjach. Do takich kierunków z pewnością należą: Kadry i płace w praktyce, HR Business Partner, Zarządzanie projektami, Zarządzanie BHP, Rachunkowość i finanse, Compliance Officer – audyt i compliance w przedsiębiorstwie, Ochrona danych osobowych w administracji i biznesieInspektor Ochrony Danych – studia organizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych czy Data Scientist – Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych. Co roku niesłabnącą popularnością cieszą się również takie kierunki, jak: Psychologia przywództwa, Akademia Profesjonalnego Coachingu, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych czy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.

 

opublikowano: 29 lutego 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".