MBA to transformujące doświadczenie

Executive MBA Poznań Atlanta
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Elastyczne i otwarte podejście, wsłuchiwanie się w potrzeby słuchaczy, przyjacielskie relacje, staranna selekcja kandydatów na studia, międzynarodowy charakter studiów − takie m.in. specyficzne cechy można wskazać, opisując program Executive MBA Poznań-Atlanta prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu wewspółpracy z Georgia State University, Atlanta.

− Jednak najważniejszą cechą wyróżniającą nasz program jest to, że jako jedyna instytucja w Polsce mamy za pełnoprawnego partnera uczelnię z USA, czyli z kolebki studiów MBA − zauważa prof. Anna Matysek, dyrektor Executive MBA Poznań-Atlanta. Jeśli dodać do tego, że amerykański partner to uczelnia znana i szczycąca się prestiżową akredytacją AACSB, nie dziwi fakt, że program cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów z całego świata, którzy w znakomitej większości trafiają do Poznania za sprawą reklamy szeptanej, czyli z polecenia absolwentów lub firm, które mają w swoich szeregach absolwentów Executive MBA Poznań-Atlanta.

Bagaż samoświadomości

Executive MBA Poznań-Atlanta w liczbach:

774 absolwentów
30 studentów w jednej edycji
27 lat miał najmłodszy student (najstarsi to 60-latkowie)
30% kobiet (średnio) wśród słuchaczy
30-50% studentów z zagranicy w jednej edycji
8 krajów pochodzenia wykładowców (USA, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Węgry, Norwegia, Izrael, Polska)
4 międzynarodowe akredytacje uczelni (GSU: AACSB i EMBAC, UEP: AMBA od 2008 r. i CEEMAN)
29 lat funkcjonowania (powołany w 1995 r.)
660 godzin zajęć (czas trwania studiów: 2 lata)

Gdyby chcieć scharakteryzować typowego kandydata na studia Executive MBA prowadzone w UEP, jedno będzie na pewno pasować do każdego ze zgłaszających się chętnych: samoświadomość i ogromna dojrzałość decyzji. − Na nasze studia aplikują osoby świadome własnych braków − mówi prof. Anna Matysek. − Nierzadko to ludzie z całym bagażem takich „braków”, które zebrali w efekcie ogromnej samoświadomości oraz bycia w ciągłym procesie uczenia się, to naprawdę imponujące.

Typowy student programu to absolwent studiów magisterskich, ale nierzadko też posiadający dwa, trzy dyplomy studiów podyplomowych lub stopień naukowy doktora. Dominują absolwenci studiów technicznych (choć zdarzają się tak wyjątkowi kandydaci, jak np. … śpiewak operowy, który ukończył jedną z edycji poznańskiego programu MBA), większość też to mężczyźni − jak wyjaśnia dyrektor programu, polskie uczelnie, podobnie jak wiele innych na świecie, wciąż nie znalazły „lekarstwa” na szklany sufit, z jakim mierzą się kobiety na ścieżce kariery. Poza tym panuje niesamowita wręcz różnorodność branż, zawodów, kultur narodowych i organizacyjnych, doświadczeń i wiedzy.

Selekcja do studenckiego teamu

Co istotne, by zostać studentem Executive MBA Poznań-Atlanta, trzeba przejść kilkuetapowy proces rekrutacji. Składa się nań egzamin z języka angielskiego (studia są prowadzone po angielsku), rozmowa kwalifikacyjna (też w języku angielskim) oraz test psychologiczny badający pięć obszarów umiejętności (szybkość uczenia się, krytyczne myślenie, widzenie przestrzenne, kojarzenie werbalne, umiejętności matematyczne). − Nasz proces selekcji kandydatów jest tym, co decyduje potem o jakości współpracy całej grupy studentów z nami i wzajemnie ze sobą − tłumaczy prof. Matysek. − Wybieramy bowiem nie tylko najlepszych, ale też chodzi o to, by wyselekcjonować tych, którzy wzbogacą proces kształcenia całej kohorty, czyli ludzi gotowych do pracy w zespołach i współtworzenia wartości, nie zaś nastawionych wyłącznie na pracę indywidualną czy własny sukces.

Dwa (lata) w jednym (zespole)

Każdą edycję studiów Executive MBA w UEP rozpoczyna Orientation Session, czyli dwudniowy zjazd, w czasie którego zajęcia prowadzi psycholog kliniczny. − Celem tych pierwszych zajęć jest sprawić, by wybrani przez nas studenci, którzy są liderami w swoich organizacjach, poczuli, że podjęli dobrą decyzję, żeby sami sobie odpowiedzieli na pytanie, czego chcą, czego nie umieją, a przede wszystkim by mieli zaufanie zarówno do wykładowców, jak i do siebie nawzajem − mówi dyrektor programu. I dodaje, że te pierwsze dwa dni stanowią fundament programu, ponieważ pozwalają studentom zrozumieć, że są tu w jednym celu: poprawy swoich kompetencji menedżerskich.

W czasie Orientation Session studenci są też dobierani w małe 5-osobowe zespoły, w których będą pracować przez cały czas trwania programu. Dla znakomitej większości słuchaczy współpraca w tych zespołach to bardzo poważna sprawa: podpisują ze sobą kontrakty, zobowiązują się do konkretnych działań, angażują się.

Czas w pełni wykorzystany

I właśnie to pełne zaangażowanie w proces kształcenia decyduje o „wyciśnięciu” z Programu wszystkiego, co się da. Studenci Executive MBA Poznań-Atlanta korzystają z tej możliwości w pełni, także dzięki elastyczności wpisanej w DNA programu.

− Przyjęłam zasadę, zgodnie z którą moją podstawową rolą jako dyrektora studiów, ale też rolą wszystkich prowadzących zajęcia jest uważność i odpowiadanie na potrzeby studentów. Można powiedzieć, że mamy uszy dookoła głowy i elastycznie podchodzimy do programu po to, by nasi studenci wyszli od nas z poczuciem jak najlepszego uzupełnienia niedostatków umiejętności, jakie u siebie zauważają − mówi prof. Anna Matysek. Jednocześnie zaznacza, że dla absolwentów ukończenie programu nie oznacza wcale końca edukacji − około 30% z nich podejmuje studia doktoranckie, inni zmieniają pracę w korporacji na własny biznes lub awansują, a wszyscy zyskują świadomość własnej wartości połączonej z dużą dozą pokory. − Jedno jest wspólne dla naszych absolwentów: ukończenie programu to doświadczenie transformujące, ono zmienia ich życie i ich samych − kończy prof. Matysek.

 

Ewa Gizińska, COO
(Chief Operations Oficer, członek Zarządu), Lisner

Decyzja o podjęciu studiów Executive MBA Poznań-Atlanta była starannie przemyślanym wyborem zrodzonym z połączenia motywacji osobistych i zawodowych. Od samego początku mojej dwuletniej przygody z EMBA korzyści było wiele; pod względem zawodowym Executive MBA zapewniło mi kompleksowe zrozumienie zasad biznesowych, ram myślenia strategicznego i praktyk zarządzania, które zwiększyły moją skuteczność jako lidera. Zyskałam zaufanie do swojej zdolności poruszania się w złożonym środowisku biznesowym, podejmowania świadomych decyzji i wprowadzania znaczących zmian w mojej organizacji.

 

opublikowano: 29 lutego 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".