Program dla pięciu kontynentów

Canadian Executive MBA (CEMBA)
SGH
Indywidualne podejście do studentów, wizyty studyjne wpisane w program studiów, elastyczna struktura, międzynarodowy charakter (100% zajęć prowadzonych w języku angielskim), a wreszcie dwa dyplomy ukończenia studiów MBA na koniec (Université du Québec w Montréalu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) − oto, co decyduje o wyjątkowości programu Canadian Executive MBA (CEMBA) prowadzonego w warszawskiej SGH. 

− Program CEMBA gromadzi studentów z pięciu kontynentów, co pozwala na wymianę doświadczeń i patrzenie na problemy biznesowe z różnych perspektyw − opowiada Piotr Górski, sekretarz programu. I dalej tłumaczy: − Taka międzynarodowa dywersyfikacja przygotowuje do pracy w globalnym środowisku biznesowym.

Tę międzynarodowość „podbijają” także np. wizyty studyjne. To wprawdzie nieobowiązkowy, ale i nieodłączny element programu studiów. W poprzedniej edycji słuchacze byli z wizytą w Dolinie Krzemowej oraz w ramach tzw. letniej szkoły w Montrealu.

Elastyczność gwarantowana

Canadian Executive MBA (CEMBA) w SGH w liczbach:

29 lat istnienia programu (od 1995 r.)
ok. 640 godzin zajęć
16 miesięcy intensywnej nauki (zjazdy co tydzień w piątki i soboty)
30 studentów w ramach jednej edycji

ok. 30% studentów z zagranicy w jednej edycji
ok. 30% kobiet w jednej edycji
(ponad) 830 absolwentów
70% wykładowców z zagranicy

Ale międzynarodowy charakter to oczywiście nie jedyna zaleta, jaka płynie ze studiowania CEMBA w SGH. Jak podkreśla koordynator programu, niezwykle istotne jest również indywidualne podejście do studentów. − Regularnie, co cztery-pięć tygodni, przeprowadzamy rozmowy indywidualne, nazywane Quality Conversations. Te spotkania pozwalają na ścisłą współpracę między studentami a kadrą dydaktyczną, co przyczynia się do lepszego zrozumienia potrzeb i celów edukacyjnych każdego studenta.

Kadra wykładowa to kolejny atut CEMBA w SGH. Około 70 proc. to profesorowie zagranicznych uniwersytetów z bogatym doświadczeniem zawodowym, zarówno akademickim, jak i praktycznym. Wykładowcy są wysoko oceniani przez studentów − w ostatniej edycji programu średnia ocena w skali od 0-7 wyniosła 6,4.

Ponadto elastyczna struktura programu umożliwia studentom samodzielne zarządzanie swoim czasem i obciążeniem naukowym, co sprzyja efektywnemu procesowi uczenia się. Jak czytamy na stronie: w programie CEMBA nie ma tradycyjnych sesji egzaminacyjnych. Student powinien zaliczyć każdy przedmiot na indywidualnych zasadach określonych przez wykładowcę.

Jakość weryfikowana z zewnątrz

Piotr Górski pytany o jakość programów MBA, stwierdza: − Podstawowym celem każdego programu MBA powinno być przede wszystkim kształtowanie świadomych menedżerów, wyposażonych w umiejętności dostosowywania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Dalej tłumaczy, że nie można badać i oceniać jakości znajdując się wewnątrz ocenianej struktury. Dlatego aby utrzymać wysoką jakość, potrzebne są przede wszystkim regularne audyty. − Moim zdaniem, aby rzetelnie ocenić jakość danego programu, istotne jest spojrzenie na niego z zewnątrz.

Jak zaznacza, w Szkole Głównej Handlowej prowadzone są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne oceny, przykładowo poprzez komisje akredytacyjne. − Nasz program CEMBA posiada od lat akredytację AMBA, natomiast SGH otrzymało akredytację EQUIS, obecnie zaś pracujemy nad uzyskaniem akredytacji AACSB − wymienia.

Celem bowiem, jaki jawnie stawia sobie warszawska SGH, prowadząc program CEMBA, jest: stać się jednym z trzech najlepszych w Europie Środkowo-Wschodniej programów MBA.

Stały rozwój

Zgodnie ze znanym powiedzeniem, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Nie jest to z pewnością przypadek programu CEMBA prowadzonego w SGH. Najlepszym przykładem są ostatnio wprowadzone zmiany, o których mówi Piotr Górski: − Nasz program od lat słynął z bardzo dużego nacisku na kursy dotyczące twardych kompetencji, jednak w ostatnich latach bardzo mocno rozwijamy kursy dotyczące jakże ważnych współcześnie kompetencji miękkich. Zaczęliśmy organizować dodatkowe warsztaty o tematyce Acceptance and Commitment czy też mindfullnes.                   

 

WW

 

Natalia Leśnikowska
absolwentka programu CEMBA

Na studia Canadian Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zdecydowałam się przede wszystkim w celu podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji w zakresie szeroko pojętego zarządzania zespołem i bycia dobrym liderem. Zależało mi na tym, aby moją dotychczasową wiedzę usystematyzować i poznać nowe narzędzia oraz nowatorskie, niestandardowe i innowacyjne rozwiązania stosowane przez praktyków. Studia te cenię przede wszystkim za szeroki wachlarz oferowanych przedmiotów, począwszy od tych finansowych po humanistyczne. Podobała mi się możliwość kontaktu z wykładowcami zarówno polskimi, jak i kanadyjskimi, nie tylko podczas zajęć, ale także poza nimi.

Największa wartość to poznanie rozwiązań, które mogę wykorzystywać w mojej codziennej pracy, a także zbudowanie wartościowej sieci kontaktów.

https://www.cemba.pl

 

opublikowano: 29 lutego 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".