Wspólnota, networking, doświadczenie

Wywiad z Dyrektorem Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK – dr. hab. Marcinem Jędrzejczykiem, prof. UEK.

Panie Dyrektorze, w ramach działalności Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK prowadzą Państwo szeroką ofertę studiów podyplomowych oraz 3 prestiżowe, anglojęzyczne programy MBA. Dlaczego w dzisiejszych czasach warto inwestować w swoją edukację podyplomową?

Edukacja menedżerska to najlepsza inwestycja. Sprawne zarządzanie firmą w warunkach hiperkonkurencji i turbulentnego otoczenia staje się dziś głównym atutem. Natomiast jakość i skuteczność zarządzania jest w głównej mierze zależna od kompetencji i kwalifikacji menedżerów oraz kadry niższego szczebla.

Jestem przekonany, że kompetencje uzyskiwane i wzmacniane dzięki odpowiednio przygotowanym programom MBA, oferowanym przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, umożliwiają tworzenie efektywnych i sprawnych zespołów, w których wysokie umiejętności i wiedza łączą się z odpowiednią komunikacją i współpracą. Programy MBA, stanowiące sztandarową ofertę Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, to najwyższa jakość kształcenia. Oferujemy starannie przygotowany i stale aktualizowany program, realizowany przez wysokiej klasy specjalistów: wykładowców i praktyków życia gospodarczego z kraju i ze świata.

dr. hab. Marcin Jędrzejczyk, prof. UEK

Zatrzymajmy się na moment przy Programach MBA. Jaka jest prawdziwa wartość studiów MBA?

Wartość Programu MBA mierzona jest na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim znaczenie ma liczba godzin realizowanych w trakcie programu. MBA prowadzone w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK obejmują 400-510 godzin rozplanowanych synchronicznie w 4 semestrach (w przypadku Programu Executive MBA zajęcia realizowane są w ciągu 15 miesięcy, jednak bez zmniejszania liczby godzin). To pozwala uczestnikom na pełne skorzystanie z oferty merytorycznej, łącząc życie zawodowe i osobiste.

Nie ukrywajmy jednak – program jest wymagający,  niesie ze sobą wysoki poziom merytoryczny, zróżnicowany i możliwie jak najbardziej zindywidualizowany. Kładziemy nacisk na trening umiejętności i kompetencje uczestników oraz na szeroko rozumiany networking, niezwykle ważny w trakcie MBA.

W takim razie czy konieczne jest wprowadzenie regulacji dotyczących realizowania programów i przyznawania dyplomów MBA?

Zdecydowanie tak. Na rynku edukacyjnym, zwłaszcza w ostatnim okresie,  pojawiło się wiele programów „typu MBA”, realizowanych głównie w trybie zdalnym, o znacznie mniejszej liczbie godzin i niższym poziomie merytorycznym. Taki trend wzmocniła pandemia i kształcenie online. Dyplomy MBA straciły przez to na swej atrakcyjności i prestiżu. Ta kwestia powinna zostać niezwłocznie uregulowana. Wymaga to zdecydowanego działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jak KSB UEK dba o jakość swoich programów MBA?

Programy w KSB UEK są nieustannie monitorowane i aktualizowane zgodnie z obowiązującymi trendami. Przeprowadzana jest stała ankietyzacja zajęć, która pozwala jeszcze lepiej ulepszyć program. Rada Międzynarodowa Szkoły, do której należy wielu wybitnych specjalistów akademickich i praktyków zarówno z kraju, jak i ze świata, przede wszystkim ze szkół partnerskich, doradza w modyfikacji programów tak, aby zyskiwały na atrakcyjności i zdobywały międzynarodową perspektywę.  Dzięki akredytacji programowej EFMD, przyznanej dla Programu Executive MBA, zdobytą wiedzę i dobre praktyki w dbaniu o jakość kształcenia wykorzystujemy przy realizacji wszystkich Programów MBA oraz studiów podyplomowych.

Wspomniał Pan, że ważnym aspektem w edukacji menedżerskiej jest networking. Jak to wygląda w KSB?

W Krakowskiej Szkole Biznesu UEK bardzo o to dbamy. To podejście można wręcz nazwać pogłębionym networkingiem. Najwyższe efekty osiągamy m.in. poprzez wyjazdy szkoleniowe. Organizowane są nie tylko w ramach poszczególnych grup, ale także wraz z uczestnikami innych grup, studiującymi w danym okresie. Planujemy również okolicznościowe wydarzenia typu Christmas Meeting oraz nasze sztandarowe wydarzenie na skalę międzynarodową – Kongres MBA. Mamy wówczas okazję wymieniać się doświadczeniami, poszerzać krąg relacji biznesowych, a nawet wspólnie szerzyć dobro, dzięki aukcjom charytatywnym.

Naszym celem jest zbudowanie wspólnoty opartej na spójnych wartościach, dlatego w ramach Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK kreujemy relacje na zasadzie swoistego „togetherness”. Potwierdzeniem tego jest również fakt, że zajęcia realizujemy w formule stacjonarnej, na kampusie. Uważamy, że nie da się stworzyć tak mocnych więzi, prowadząc całe studia zdalnie.

Jak radzicie sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością uczestników, zarówno pod względem wykształcenia, doświadczenia zawodowego, jak i kulturowego pochodzenia?

To rzeczywiste wyzwanie, lecz traktujemy to jako wielki atut naszych grup programowych. Aby różnorodność była siłą, a nie obciążeniem grupy, kluczowy jest właściwy dobór kadry wykładowców, których umiejętności interpersonalne oraz elastyczność w prowadzeniu przedmiotów pozwalają na dostosowywanie sposobu prowadzenia zajęć do wymagań uczestników.

Jeszcze przed zajęciami wykładowcy mają dostęp do profili zawodowych uczestników, dzięki czemu już na wstępie mogą określić poziom merytoryczny grupy. Podobnie jest z różnicami kulturowymi. Doświadczeni prowadzący są w stanie na bieżąco radzić sobie ze zróżnicowanymi profilami uczestników.

Czy możemy prosić o przybliżenie tematu współpracy z innymi szkołami biznesu oraz partnerami biznesowymi programów MBA?

Wiele programów, nie tylko MBA, ale również studiów podyplomowych, realizowanych jest przy współpracy z partnerami zewnętrznymi. Wśród niektórych programów, oprócz dyplomu ukończenia studiów, można uzyskać certyfikaty uznanych instytucji. W przypadku MBA w języku angielskim, dzięki partnerom, uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w bardzo ciekawych i inspirujących zajęciach prowadzonych przez wykładowców zatrudnionych w szkołach partnerskich. Dodatkowo mogą liczyć na wyjazdy grupowe, tzw. study trips, do siedzib naszych partnerów. To bardzo potrzebne w trakcie realizacji kształcenia na prestiżowych kierunkach MBA.

Wróćmy do pozostałej części oferty edukacyjnej KSB UEK. Nad jakimi głównymi obszarami skupiają się Wasze studia podyplomowe?

Studia podyplomowe oferowane przez KSB UEK koncentrują się wokół kilku głównych  tematów: rachunkowości i finansów, nowoczesnych trendów zarządzania, wyceny i zarządzania nieruchomościami, zarządzania personelem i kreowania relacji interpersonalnych. To obszary, w których nasi wykładowcy, mający głównie afiliację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, są ekspertami i wieloletnimi praktykami. Warto też wspomnieć, że rozpoczynamy oferowanie krótkich programów w formie szkoleń, które mogą stanowić podwaliny przyszłego systemu mikropoświadczeń (microcredentials).

A jakie korzyści przynoszą uczestnikom?

Korzyści z uczestnictwa w studiach podyplomowych jest wiele, ale możemy je zawęzić do jednej głównej zalety: poczucia dobrze spędzonego czasu na zajęciach. To właśnie doświadczenie i szeroka wiedza praktyczna naszych wykładowców przekłada się na doskonałą atmosferę i wysoki poziom merytoryczny zajęć. Tak jak w przypadku studiów MBA, dbamy o kreowanie wspólnoty wśród uczestników studiów podyplomowych. Dzięki temu tworzą się wieloletnie kontakty tak biznesowe, jak osobiste.

Studia w KSB UEK to kapitał zawodowy, ale też personalny; pogłębiony rozwój osobisty, przyjaźnie i wsparcie, które trwają jeszcze długo po zakończeniu studiów. Z dumą obserwuję moc wspólnot, które tworzą się dzięki Krakowskiej Szkole Biznesu UEK i trzymam kciuki za naszych kolejnych studentów.

Dziękuję za rozmowę!

opublikowano: 29 lutego 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".