Studia MBA coraz ważniejsze dla gospodarki!

Już po raz dziewiąty Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki Rankingu MBA. W wydarzeniu tym oraz poprzedzającym galę Forum Liderów Edukacji Menedżerskiej wziął udział Dariusz Standerski, sekretarz stanu z Ministerstwa Cyfryzacji, oraz silna ekipa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Izabela Stępień, dyrektorka Departamentu Nauki, Zuzanna Hazubska, doradczyni Ministra i Dorota Krupa, dyrektorka Biura Dyrektora Generalnego. Forum i gala odbyły się 29 lutego w warszawskim hotelu Novotel Centrum.

W uroczystości uczestniczyli rektorzy i dyrektorzy szkół biznesu z uczelni prowadzących 15. najlepszych programów MBA w Polsce. Na pierwszym miejscu rankingu 2024 znalazły się ex aequo program Canadian Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej i program Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Trzecie miejsce zajął program Poznań-Atlanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zdaniem ministrów

Dariusz Wieczorek, minister nauki w liście skierowanym do Waldemara Siwińskiego, prezesa-założyciela Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i uczestników forum nazwał Ranking MBA Perspektyw „cenną inicjatywą”, a spotkanie dyrektorów najlepszych programów MBA w Polsce „dogodną okazją do debaty na temat przywrócenia studiom MBA należnego im prestiżu”.

Na znaczenie dobrze wykształconych absolwentów programów MBA w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, ale też rozwoju gospodarczego Polski w długiej perspektywie wskazał Dariusz Standerski sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji: – Głównym wyzwaniem, jakie stoi przed nami, jest dostosowywanie się do zmieniających się warunków, do rewolucji technologicznej i cyfrowej, która musi wejść do małych i średnich firm, bo inaczej nasi przedsiębiorcy nie dadzą sobie rady z konkurencją zagraniczną, która na nas nie czeka. Dlatego potrzebujemy jak najlepiej wykształconych menedżerów i menedżerek, by zarządzać wszystkimi tymi procesami. Dlatego studia MBA będą miały coraz większe znaczenie.

Debata wokół MBA

Otwierając Forum Liderów Edukacji Menedżerskiej, twórca polskich rankingów edukacyjnych  Waldemar Siwiński, zauważył: – Potrzebne są nam dobre kadry menedżerskie i to, co robimy, tworząc Ranking MBA, wynika z chęci wskazania, które uczelnie kształcą najlepszych menedżerów.

Natomiast Dominika Bettman, przewodnicząca Kapituły MBA, dyrektor generalna Microsoft Polska powiedziała: – Jestem przekonana, że jakość kształcenia przekłada się na jakość biznesu. To, jacy absolwenci trafiają do polskich firm, stanowi fundamentalny warunek sukcesu biznesowego. Dlatego współpraca biznesu ze światem akademickim od lat leży mi na sercu.

Rynek ceni MBA

W czasie Forum debatę o tym, jakie są i jakie powinny być programy MBA, poprowadzono w perspektywach: pracodawców (perspektywa biznesu), dyrektorów programów MBA (perspektywa kształcenia menedżerskiego) i rektorów (szersza perspektywa akademicka).

W ramach pierwszego panelu (Jakich menedżerów potrzebuje rynek?), który prowadził Marcin Petrykowski, prezes Atende SA, zwracano uwagę na to, że studia MBA to świadomie podjęty ogromny wysiłek dyktowany chęcią samorozwoju i rozszerzania swojej wiedzy (mówiła o tym Katarzyna Majewska, CitiBank Handlowy), że podejmujący takie studia menedżerowie to świadomi liderzy, dla których nie liczy się sam fakt „zaliczenia MBA”, ale płynąca z tego wiedza, umiejętności i network (Monika Stołowska, Deloitte) oraz że śmiało można nazwać absolwentów dobrych programów MBA dobrymi przywódcami, czyli osobami gotowymi pełnić w swoich organizacjach rolę wzorców, coach’ów i opiekunów dla swoich pracowników (Dominika Bettman, Microsoft Poland).

Maja Meissner (Meissner and Partners), podkreślając przydatność i celowość Rankingu MBA Perspektyw, zwracała uwagę na to, że powinien być on ogłaszany co roku, bowiem wymaga tego zmieniająca się rzeczywistość biznesowa i dostosowywane do niej programy MBA. Podkreśliła też: – Uważam, że afera, jaka wybuchła wokół Collegium Humanum, to doskonały punkt wyjścia do debaty o tym, jakie powinny być studia MBA w Polsce.  

Dyrektorzy o MBA

Panel dyrektorów najlepszych programów MBA w Polsce, prowadziła Ewa Barlik, redaktorka zainaugurowanego 29 lutego portalu mba.perspektywy.pl. Występujący w czasie tej debaty, odpowiadając na pytanie postawione w tytule panelu: Jak kształcić menedżerów dla potrzeb rynku pracy, mówili zarówno o przyjętej w swoich uczelniach koncepcjach kształcenia menedżerskiego, o wyróżnikach poszczególnych programów, ale też o przyszłości studiów MBA w Polsce. Dr Sylwia Hałas-Dej, dyrektor Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego (I miejsce ex aequo w Rankingu MBA Perspektywy 2024), pytana o najbliższą przyszłość studiów MBA, wskazywała: – Za kilka lat nie zmieni się ogólna struktura programów MBA, bo obowiązuje nas pewien kanon kształcenia menedżerów, ale zmodyfikowane zostaną na pewno niektóre treść. To wynika ze zmieniających się trendów, za którymi jako osoby odpowiedzialne za jak najlepsze kształcenie menedżerów, musimy podążać.

Z kolei prof. Rafał Mrówka, dyrektor Biura Programów MBA, Szkoła Główna Handlowa (program CEMBA zajął ex aequo I miejsce w Rankingu MBA Perspektywy 2024), podkreślał: – Zmieniają się kandydaci aplikujący na programy MBA, my już rekrutując na studia, zwracamy uwagę na różnorodność aplikujących i tak dobieramy grupy studentów, by kształcenie MBA było jeszcze bardziej transformującym doświadczeniem. Dodał też, że dla najlepszych programów MBA konkurencja w postaci oferty szkół w rodzaju Collegium Humanum nie jest żadnym zagrożeniem: – Nie tylko wierzę, ale wiem, że my sobie poradzimy, ponieważ najlepsi menedżerowie wybierają najlepsze programy, świadomi, jakie znaczenie dla ich rozwoju mają studia MBA.

Prof. Anna Matysek wyliczając unikatowe cechy dla prowadzonego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu programu Executive MBA Poznań-Atlanta, mówiła: – To przede wszystkim „dwie nogi” naszego programu, czyli dwie uczelnie, jakie go tworzą (UEP i Georgia State University). To także nietypowe przedmioty, np. zajęcia z wystąpień publicznych czy warsztaty teatralne, to wreszcie zagraniczna sesja wyjazdowa, w czasie której nasi studenci odwiedzają kilkanaście firm, od startupów po wielkie korporacje.

Z kolei prof. Grzegorz Karasiewicz, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zauważył, że w przypadku programów MBA nie bez znaczenia jest ogólny kontekst uczelni, która prowadzi te studia: – Naszą siłą jest interdyscyplinarne zaplecze, jakie oferuje Uniwersytet Warszawski. Możemy z niego czerpać, wpisując się w trend nowoczesnego wielodyscyplinarnego kształcenia menedżerów.

Rektorzy o MBA

Ostatnie słowo w czasie Forum Liderów Edukacji Menedżerskiej należało do rektorów najlepszych uczelni biznesowych w Polsce. Sesję rektorską poprowadziła dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK, podkreślił: – Collegium Humanum to nie jest nasz problem, czyli rektorów czy dyrektorów najlepszych programów MBA w Polsce oraz studentów i absolwentów tych programów. To, powiem górnolotnie, problem Polski, że został stworzony system umożliwiający zarządzanie instytucjami publicznymi ludziom, którzy chodzą na skróty.

Rektorzy zastanawiając się nad rozwiązaniem problemów narosłych wokół kształcenia menedżerskiego w Polsce, zauważyli, że wcale niepotrzebne są dodatkowe regulacje programów MBA. Prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, mówił: – Ocena jakości studiów MBA powinna się odbywać wyłącznie przez międzynarodowe akredytacje. Zdobycie tych akredytacji to przecież dla uczelni wieloletni i bardzo trudny proces przygotowawczy, a potem wielostopniowy audyt, którego efektem jest przyznanie certyfikatu na kilka lat, by potem poddać się kolejnej ocenie, w której m.in. trzeba wykazać, jak dany program się rozwija i dostosowuje do zmieniających się warunków.

Natomiast prof. Maciej Żukowski, rektor UEP, zauważył: – Jeśli zaczniemy wprowadzać własne, krajowe regulacje programów MBA, zaczną pojawiać się wątpliwości i różnice zdań. A przecież to już rynek, biznes weryfikuje jakość naszych programów MBA i to tutaj, w biznesie, jest źródło najlepszych regulacji.

Podsumowaniem debaty o studiach MBA w Polsce było oficjalne ogłoszenie wyników Rankingu MBA Perspektywy 2024, któremu towarzyszyło wręczenie dyplomów dyrektorom najlepszych 15 programów MBA w Polsce.

Prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK, odbierając dyplom za I miejsce dla programu Executive MBA, powiedział: – Jako uczelnia czujemy się ogromnie odpowiedzialni za konkurencyjność, za rozkwit Polski.

Prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH, pogratulował całej Złotej Piętnastce miejsc w rankingu: – Dla wszystkich nas to znakomite wyróżnienie i myślę, że aż takiego znaczenia nie ma, czy zajmujemy w tym rankingu miejsce pierwsze, drugie czy kolejne, bo jesteśmy po prostu najlepsi. Musimy jednak wszyscy dołożyć starań, żeby polepszyć renomę tych studiów, to nasz wspólny cel, by za rok o tych studiach mówiono bardzo dobrze.

Pełne wyniki Rankingu MBA tutaj.

Magda Tytuła

Fot. Anita Kot

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".