Co pokazuje badanie absolwentów

Aż 93 proc. badanych deklaruje, że studia MBA spełniły ich oczekiwania całkowicie lub w bardzo dużym stopniu, a w przypadku 82,7 proc. zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na realizację zamierzonych celów. Tak mówią absolwenci prawdziwych programów MBA, które znalazły się w Rankingu MBA Perspektyw.

W tegorocznym pomiarze CBM INDICATOR miał ponownie przyjemność współuczestniczyć w przygotowaniu rankingu programów MBA. Do zadań naszej agencji należała realizacja badania ilościowego. Pomiaru dokonano z użyciem dwóch metod badawczych (tzw. techniki mixed mode): wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) oraz ankiet online (Computer Assisted Web Interviews, CAWI).

Badanie zostało zrealizowane na próbie N=300 absolwentów programów MBA z całej Polski. Łącznie do badania zgłoszono 36 programów oraz 1264 osób, które je ukończyły.

Absolwenci pozytywnie oceniają rangę i reputację ukończonych studiów MBA. Aż 93 proc. badanych deklaruje, że spełniły ich oczekiwania całkowicie lub w bardzo dużym stopniu, a w przypadku 82,7 proc. zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na realizację zamierzonych celów. Dziewięciu na dziesięciu respondentów jest gotowych na polecenie ukończonego programu innym osobom.

Podczas wywiadu absolwentów poproszono o ocenę pięciu aspektów mających wpływ na zdobytą edukację. Najwyżej zostały ocenione: wartości kompetencji „miękkich” (=4,40; SD=0,73), wartości merytoryczne wiedzy teoretycznej (=4,31; SD=0,61) oraz dobór właściwej ilości przekazywanego materiału (=4,24; SD=0,66). Kolejnymi czynnikami poddanymi ocenie była kadra naukowo-dydaktyczna, trenerzy i mentorzy. Absolwenci najwyżej oceniali pod tym względem: atmosferę podczas zajęć (=4,72; SD=0,49), jakość prowadzonych zajęć (=4,40; SD=0,62) oraz poziom przekazywanej wiedzy (=4,39; SD=0,61).

Dla coraz większej liczby absolwentów ważne są nie tylko wiedza i kadra naukowa, ale także możliwość współpracy z uczelnią po zakończeniu trwania studiów, dlatego i ten aspekt poddano ocenie. Badani najwyżej ocenili pod tym względem: możliwości bezpośrednich konsultacji absolwentów z kadrą uczelni (=4,06; SD=0,87), aktywności stowarzyszenia absolwentów (=3,98; SD=0,85) oraz możliwości spotkań z praktykami biznesu (=3,95; SD=0,84).

Na podium najwyżej ocenianych programów (które uzyskały najwyższe średnie wskazań) znalazły się kolejno: Executive MBA Poznań-Atlanta (organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Executive MBA (przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Executive MBA (przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Najwyższym prestiżem absolwentów cieszą się: Executive MBA Poznań-Atlanta (UE w Poznaniu), MBA ze specjalizacjami (ALK) oraz SGH, WUM.

Programami, które w najwyższym stopniu spełniły oczekiwania uczestników są: Canadian Executive Master of Business Administration (SGH) oraz Międzynarodowy Program MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie” (Wydział Ekonomiczny SGGW).

Programami najgodniejszymi polecenia są zdaniem absolwentów: Executive MBA Poznań-Atlanta (UE w Poznaniu), Executive MBA (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu) oraz Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia (SGH, WUM).

Najwyżej pod względem różnych aspektów edukacji zostały ocenione: Executive MBA Poznań-Atlanta (UE w Poznaniu), Executive SGH--WUM MBA w ochronie zdrowia (SGH, WUM) oraz Executive MBA (ALK). Najlepszymi programami pod względem oceny kadry naukowo-dydaktycznej okazały się: Executive MBA Poznań-Atlanta (UE w Poznaniu), Master of Business Administration – Zarządzanie w biznesie międzynarodowym (Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie).

Do najwyżej ocenianych programów ze względu na działania organizatora należą: International MBA in Strategy, Programme and Project Management (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG), Executive MBA Poznań-Atlanta (UE w Poznaniu) oraz Master of Business Administration (Uniwersytet WSB w Dąbrowie Górniczej).

Wszystkie programy zostały bardzo wysoko ocenione przez samych absolwentów. Pokazuje to, jak ważne i przydatne są tego typu studia dla ich dalszego rozwoju osobistego i kariery.

 

Prof. dr. hab. Jan Garlicki
dyrektor generalny CBM Indicator

Profesor nauk humanistycznych, socjolog polityki. Kierownik Zakładu Socjologii i Psychologii Polityki na Uniwersytecie Warszawskim.

Badaniami marketingowymi zajmuje się od czasów, gdy w Polsce narodził się wolny rynek. Członek-założyciel, były prezes i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), Członek European Society of Opinion and Market Research (ESOMAR), Członek International Sociological Association, Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

opublikowano: 29 lutego 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".