Najlepsze programy MBA 2024
ranga i prestiż

Miejsce 2024 Program Organizator WSK
1 Executive MBA Akademia Leona Koźmińskiego 100
1 MBA ze specjalizacjami Akademia Leona Koźmińskiego 100
3 Canadian Executive MBA (CEMBA) SGH Szkoła Główna Handlowa 78.8
4 EMBA@UW - Executive MBA Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania (MCZ) 77.7
5 Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkoła Główna Handlowa 63.5
6 MBA – SGH SGH Szkoła Główna Handlowa 60.9
7 Executive MBA Uniwersytet Mikołaja Kopernika 56.7
8 Executive MBA Poznań-Atlanta Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 40.6
9 International MBA in Strategy. Programme and Project Management Politechnika Gdańska Wydz. Zarz. i Ekonomii 39.8
10 Executive MBA Politechnika Warszawska - Szkoła Biznesu PW 34.1
11 Executive MBA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 33.5
12 Executive MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu 25.0
13 MBA Przemysł 4.0 Politechnika Śląska – Szkoła Biznesu 24.1
13 Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Politechnika Wrocławska – Wydział Zarządzania 24.1
13 Executive MBA Akademia WSB 23.8
13 MBA Akademia WSB 23.8
13 MBA w ochronie zdrowia Akademia WSB 23.8
18 Polsko-Amerykański Program Studiów MBA Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania 19.5
18 Executive MBA – Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Politechnika Krakowska 19.5
18 MBA Zarządzanie w Agrobiznesie SGGW – Wydział Ekonomiczny 19.5
21 MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 18.8
22 MBA KSB + Clark Master Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu 15.0
23 International MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowska Szkoła Biznesu 12.4
24 International MBA Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych 11.7
24 Executive MBA Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych 11.7
26 MBA Leadership Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku 10.2
26 MBA General Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku 10.2
26 MBA Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu 10.2
26 MBA Uniwersytet WSB Merito w Toruniu 10.2
26 MBA Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – filia w Chorzowie 10.2
26 MBA Project Management Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – filia w Chorzowie 10.2
26 MBA Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie 10.2
33 Executive MBA Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu 7.5
33 Executive MBA Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – ANS 7.5

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".