Sylwia Hałas-Dej

 

Dr Sylwia Hałas-Dej, dziekan Kozminski Executive Business School i dyrektorka programu Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu w obszarze szkolnictwa wyższego. Absolwentka prawa i studiów Executive MBA. Uczestniczka panelu akredytacyjnego w szkołach biznesu na świecie z ramienia Association of MBA’s i AACSB.

Opowiada szczegółowo o wielostopniowym procesie dochodzenia do akredytacji AMBA wybranych studiów MBA. AMBA przyznaje akredytację po spełnieniu szeregu wymogów formalnych i pomyślnym przejściu kilkudniowej kontroli przeprowadzanej przez komisję akredytacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele podobnych uczelni z innych krajów. Uczelnia może uzyskać akredytację AMBA na trzy lub pięć lat, w wyjątkowych przypadkach na roczną próbę. Po tym okresie trzeba się ponownie poddać procesowi reakredytacji, który rozpoczyna się od raportu z wykonania zaleceń wcześniejszej akredytacji. Raz uzyskana przez uczelnię akredytacja AMBA obejmuje wszystkie programy MBA, a ewentualne uruchomienie nowego programu w trakcie trwania akredytacji wymaga zgody AMBA.

 

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".