CEMBA – globalna perspektywa

Słowem, które od marca 2020 r. odmieniamy przez wszystkie przypadki, jest pandemia. Doprowadziła ona m.in. do zmiany sposobu prowadzenia zajęć czy podtrzymywania relacji ze wszystkimi grupami współpracowników i interesariuszy – mówi Piotr Górski, CEMBA Project Manager z SGH.

Dzisiaj zatem forma zajęć prowadzonych w ramach programu CEMBA zależy od sytuacji pandemicznej i tematyki. – Prowadzimy zajęcia online, stacjonarne lub hybrydowe. Wiele rzeczy przeniosło się do sieci. Nie zmienia to jednak zasady dbałości o ofertę skrojoną na miarę oraz o wsparcie dla uczestników programu – wyjaśnia prof. Grażyna Aniszewska-Banaś, dyrektor programu CEMBA. – I tak, poza zajęciami obowiązkowymi, wpisanymi w program studiów, wiele dzieje się niejako obok. Ciągle rozszerzamy ofertę spotkań edukacyjnych i networkingowych.

Nowością są tego typu spotkania organizowane wspólnie z Polsko-Kanadyjską Izbą Handlową (m. in. z prof. Jerzym Hausnerem). Jak dodaje Górski, pandemia stała się niejako katalizatorem większej integracji międzynarodowej realizowanej zdalnie. – Uczestnicy naszego programu mieli okazję do spotkań ze studentami EMBA z University of Maryland czy z Bucarest Business School. A ponieważ w sieci EMBA kanadyjskiego partnera pozostaje kilkanaście programów z różnych kontynentów, daje nam to szansę kontynuowania tego typu zajęć. I to właśnie współpraca międzynarodowa oraz perspektywa globalna są mocną stroną programu CEMBA w SGH, jak uznaje dyrektor Aniszewska-Banaś.

Jeśli mowa o pozytywnych efektach pandemii, to świadomość zmieniających się wymagań co do umiejętności menedżerów, konieczności funkcjonowania w zdigitalizowanym otoczeniu i adaptowania się do nowych sposobów pracy, powoduje, że do programu studiów dodawane są nowe treści – w formie nowych przedmiotów lub zmian w dotychczasowych sylabusach.

– Staramy się, aby uczestnicy rozwijali równocześnie umiejętności krytycznego myślenia, interpersonalne, przywódcze, cyfrowe i elastyczność przejawiającą się w umiejętności dostosowywania wiedzy do różnych kontekstów – zaznacza prof. Aniszewska-Banaś.

Dlaczego CEMBA?

Tradycją prowadzonego w SGH programu CEMBA pozostaje to, że studenci mogą rozłożyć studiowanie na trzy kolejne edycje. Dodatkowo na koniec studiów mają możliwość uczestniczenia w nieobowiązkowym kursie o budowaniu kariery oraz umiejętności przywódczych. Po zakończeniu programu mogą natomiast wrócić do CEMBA, żeby odświeżyć wiedzę lub uczestniczyć w nowych zajęciach. Niezmiennie też otrzymują dokument o randze dyplomu ukończenia studiów MBA w UQAM (a nie certyfikatu ukończenia programu) oraz stopień MBA rozpoznawany w Ameryce Północnej i możliwy do nostryfikacji w krajach innych kontynentów.

– Pandemia zmieniła także sposób wspierania uczestników, budowania wspólnoty i synergii doświadczeń – zauważa Górski. Na przykład od tego roku prowadzone są cykliczne indywidualne quality conversations pozwalające na bieżąco konfrontować wdrażane pomysły z oczekiwaniami uczestników oraz wykładowców. – Wdrożyliśmy także virtual coffee breaks, w trakcie których studenci mają możliwość porozmawiania ze sobą i z koordynatorem programu w luźniejszej atmosferze.

Zalety programu

Prof. Aniszewska-Banaś uzupełnia informacje o zaletach SGH-owskiego programu: – W ramach projektu CEMBA HUB promujemy osiągnięcia, umiejętności i historie naszych studentów i absolwentów. I tak odbyły się już spotkania z Katarzyną Kieli (CEO Discovery EMEA), Piotrem Arakiem (dyrektor PIE), Mają Sobieraj (CEO Sunds Textiles Poland) i Magdaleną Urbańską (właścicielka Elevate Strategic & Business Development, poprzednia dyrektor Grassroots w PZPN).

– Działamy zgodnie z ideą Winstona Churchilla „nie pozwól, aby kryzys się zmarnował”. Dlatego postanowiliśmy przeprowadzić badania dotyczące doświadczeń uczestników programów Executive MBA w czasie pandemii – mówi prof. Aniszewska-Banaś.

Jak wykorzystać kryzys

Zbadani zostali studenci MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w ESG UQAM. – Zauważyliśmy różnice doświadczeń i preferencji. Mimo jednak tych różnic wszyscy deklarują, że pandemia poprawiła ich opinię na temat zajęć prowadzonych online, chociaż nie zmieniła znacząco postrzegania studiów MBA jako takich – zdradza Górski.

A prof. Aniszewska-Banaś dodaje: – Zainspirowani tymi badaniami i własnymi doświadczeniami, chcemy wykorzystać ten kryzys i wprowadzić program CEMBA na kolejny poziom.

Jednym słowem: SGH zaprasza do aplikowania na program CEMBA!

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".