Nowości w programach MBA 2024

Dobre i skuteczne kształcenie przyszłych liderów biznesu wymaga nieustannego dopasowywania programu studiów do najnowszych trendów rynkowych. Obecnie na topie jest szerokie wprowadzanie do zarządzania zasad ESG i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI).

Jeszcze kilka lat temu uczestnicy studiów podyplomowych MBA oczekiwali przede wszystkim przedmiotów o charakterze finansowym, zarządzania operacyjnego i projektowego. Dziś spodziewają się czegoś więcej. Dotyczy to nie tylko tematów poruszanych w czasie zajęć, ale także formy ich prowadzenia. Preferowane są interaktywne warsztaty, spotkania z autorytetami, dyskusje i wyjazdy zagraniczne.

Otaczająca biznes rzeczywistość zmienia się w szybkim tempie, stawiając kolejne wyzwania przed organizatorami programów MBA. Pandemia wpłynęła na zmianę trybu nauczania, co oznaczało przejście na system zdalny i położenie nacisku na zajęcia uwzględniające m.in. zarządzania zespołami rozproszonymi, pracę hybrydową w firmie i budowanie autorytetu lidera w wirtualnym świecie. Dyrektywa unijna dotycząca niefinansowego raportowania ESG obliguje dyrektorów programów, by dostosować zajęcia z obszaru zarządzania strategicznego firmą do wymogów środowiskowych, wywierania pozytywnego wpływu społecznego i przejrzystości w ramach ładu korporacyjnego. Przełom technologiczny wynikający z dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji wymaga natomiast uwzględnienia zagadnień związanych z transformacją cyfrową, inteligentną automatyzacją procesów i cyberbezpieczeństwem.

Zmieniamy się cyklicznie

Dobre programy MBA cechuje wysoka elastyczność i gotowość do zmian. Programy studiów MBA w Akademii WSB podlegają ewaluacji co semestr. Zmiany wprowadzane są w konsultacji z Radą Ekspertów, a także w odpowiedzi na potrzeby i sugestie uczestników studiów i absolwentów. – W ostatnich latach wprowadziliśmy do programu Executive MBA rozbudowany moduł zrównoważonego zarządzania projektami, prowadzony przez specjalistów z GPM (Green Project Management Global). Absolwenci mają możliwość ubiegania się o międzynarodową certyfikację w dziedzinie zrównoważonego zarządzania projektami na poziomie GPM—b™ – mówi prof. Marcin Lis (Assoc. prof., MBA), prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem Akademii WSB/ WSB University.

– Program MBA na UMK podlega regularnym przeglądom – deklaruje dr Kamila Skrzypczyńska, kierownik studiów EMBA z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. – W ostatnim cyklu dokonaliśmy istotnej modyfikacji, koncentrując się na tematyce biznesu 4.0. Treści związane z cyfryzacją, automatyzacją oraz e-commerce były obecne już w poprzednich edycjach, lecz w obliczu dynamicznych zmian rynkowych postanowiliśmy znacząco przeorganizować program w tym obszarze. Co więcej, odpowiadając na wyzwania rynku pracy, rozszerzyliśmy moduł zarządzania zasobami ludzkimi o elementy strategiczne. Wprowadziliśmy znaczące modyfikacje w tematach dotyczących zarządzania zespołem oraz zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest nie tylko dostosowanie programu do bieżących trendów, ale również proaktywne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe.

– Co roku program MBA podlega ewaluacji– mówi dr Michał Pronobis, dyrektor programu MBA Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. – Pojawiają się nowe moduły w programie, przesuwane są akcenty. Jako uzupełnienie standardowych zajęć stacjonarnych, w ostatnim czasie pojawiły się indywidualne sesje mentorskie dla uczestników.

Efekt pandemii

Największą rewolucję w programach MBA wywołała pandemia. W krótkim czasie uczelnie musiały dostosować się do nowych warunków.

– Przebudowa programu nastąpiła po pandemii, która w ochronie zdrowia wymusiła zmianę podejścia do wielu obszarów – mówi Artur Białoszewski, MPH kierownik programu Executive SGH — WUM MBA w ochronie zdrowia (ze strony WUM). – Chcąc rozwijać proaktywne zarządzanie organizacjami funkcjonującymi w nieprzewidywalnym i turbulentnym otoczeniu, wprowadziliśmy moduł Innowacje w zdrowiu. Łącznie z innymi przedmiotami wyposaża on słuchaczy w umiejętność zarządzania zmianami i wyprzedzającego reagowania na nie. Na zajęciach szlifujemy kompetencje komunikacyjne, bo bez tego nawet najlepsze pomysły mogą zginąć w chaosie informacyjnym. Kładziemy nacisk na praktyczną weryfikację nabytych umiejętności, między innymi w trakcie gry strategicznej czy wizyty studyjnej.

– W obecnych czasach kluczowe są umiejętne stosowanie nowych technologii, rozwój osobisty i społeczna odpowiedzialność biznesu – mówi dr inż. Grażyna Rembielak, prof. PW, dyrektor programu Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. – Przy aktualizacji programu wzorujemy się na najlepszych światowych praktykach i bierzemy pod uwagę opinie absolwentów i przedstawicieli świata biznesu. Dlatego wzmocniliśmy tematykę zastosowania nowych technologii, szczególnie AI, transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa. Dodaliśmy do programu sesję wyjazdową do Nowego Jorku i wizyty w firmach technologicznych. Jeszcze mocniej akcentujemy kwestie ESG oraz zrównoważonego rozwoju.

– W Akademii Leona Koźmińskiego realizujemy kilka programów MBA, od Executive MBA (zarówno w języku polskim, jak i angielskim), aż po programy ze specjalizacją w obszarze cyfrowej transformacji i sztucznej inteligencji, finansów, HR, IT, logistyki i łańcucha dostaw, dla inżynierów i przedsiębiorców, dla kadry medycznej. Zmiany w programach są odpowiedzią na zmieniające się otoczenie i nadchodzące wyzwania menedżerskie – przyznaje Małgorzata Oświata, menedżer ds. marketingu i rozwoju w Koźmiński Executive Business School. – W części przedmiotów nastąpiła zmiana liczby godzin. Więcej czasu zyskała np. ekonomia menedżerska, dzięki czemu uczestnicy lepiej przygotują się do rozumienia otoczenia mikro i makro z perspektywy globalnej i lokalnej. Do wybranych programów dodane zostały zajęcia poświęcone m.in. krytycznemu myśleniu, automatyzacji procesów biznesowych, transformacji cyfrowej, kształtowaniu kariery zawodowej. W niektórych programach zwiększyła się liczba przedmiotów z obszaru przywództwa, zarządzania zmianą, startupów, finansów, prawa, budowania przewagi konkurencyjnej i zrównoważonego rozwoju.

Liczy się partnerstwo

Uznawalność i znaczenie tytułu MBA zależy od wielu czynników, takich jak standardy programowe, sukcesy absolwentów, reputacja uczelni czy dostosowanie programów do potrzeb rynku. Wiarygodność i prestiż programów potwierdzają otrzymane akredytacje, a także zawarte umowy partnerskie z zagranicznymi uczelniami i znanymi firmami.

– Dzięki uzyskaniu akredytacji AACSB, jako trzeciej, obok wcześniejszych AMBA i EQUIS, Wydział Zarządzania UW dołączył do grona około 125 uczelni na świecie i zaledwie pięciu w regionie, szczycących się tzw. potrójną koroną. To znaczący, pozytywny wyróżnik dla naszego Programu Executive MBA – mówi dr Tomasz Ludwicki, dyrektor programu Executive MBA@UW i Międzynarodowego Centrum Zarządzania WZ UW. Akredytacja AASCB oznacza uznanie dyplomu MBA przez najważniejszą organizację w USA akredytującą najlepsze programy na świecie. W ramach innowacji w programie EMBA, MCZ UW oferuje studentom możliwość uczestniczenia w sesji wyjazdowej do Downing College w Cambridge. Wykładowcami są tam znani profesorowie University of Cambridge oraz praktycy biznesu, którzy prezentują najnowsze trendy zarządzania.

W ciągu ostatnich 3 lat SGH rozbudowała ofertę edukacyjną w obszarze executive education. – W partnerstwie z Kulczyk Investments i programem mentoringowym Incredibles stworzyliśmy program MBA for Startups, który jest dostępny w 100 proc. online (w trybie synchronicznym) — mówi dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH, dyrektor biura programów MBA, kierownik programów MBA—SGH i MBA for Startups. – Pozostałe programy wzbogaciliśmy o dodatkowe webinaria i zajęcia hybrydowe. Zwiększyliśmy komponent dotyczący transformacji cyfrowej, nowych technologii w biznesie, zarządzania ryzykiem. W odpowiedzi na rosnące znaczenie perspektywy globalnej zwiększyliśmy liczbę międzynarodowych wyjazdów studyjnych i kursów z międzynarodowymi studiami przypadków.

Polskie szkoły biznesu podążają za światowymi trendami, nie zostają w tyle jeśli chodzi o wprowadzanie do programu zagadnień ESG, rozwoju osobistego, nowych technologii. Zdecydowana większość zapewnia studiom globalną perspektywę przez zagraniczne wyjazdy studyjne i kontakt z przedstawicielami globalnego biznesu. Wydaje się, że ciągle jest u nas mało programów w pełni międzykulturowych, które są realizowane w kilku uczelniach na różnych kontynentach. A taki jest trend globalny w szkolnictwie biznesowym. Krótkie wyjazdy studyjne do jednej uczelni zagranicznej stosunkowo jednorodnej kulturowo grupy polskich słuchaczy i słuchaczek tego nie wypełnią.

Anna Rejer

 

Opublikowano 25 marca 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".