Różnorodność płci na stanowiskach zarządczych

Kobiety są lepiej wykształcone i bardziej empatyczne niż mężczyźni, a ich udział w zespołach menedżerskich wpływa na poprawę efektywności. Dominuje jednak przekonanie, że w zarządzaniu lepiej sprawdzają się mężczyźni.

Kobiety są lepiej wykształcone i bardziej empatyczne niż mężczyźni, a ich udział w zespołach menedżerskich wpływa na poprawę efektywności. Dominuje jednak przekonanie, że w zarządzaniu lepiej sprawdzają się mężczyźni. W grudniu 2023 roku weszła w życie dyrektywa zobowiązująca spółki giełdowe w krajach UE do wyrównania szans kobiet na stanowiskach zarządczych. Do 2026 r. mają stanowić co najmniej 40 proc. składu. W polskich spółkach kobiet w zarządach jest zaledwie 12 proc. Czy absolwentki MBA znajdą niebawem zatrudnienie adekwatne do swoich umiejętności?

Na studiach MBA kobiety są w mniejszości, choć w niektórych programach ich reprezentacja dochodzi już do 40 proc. Absolwentki rzadziej awansują po uzyskaniu tytułu MBA niż ich koledzy, dlatego często nie przyznają się w CV do posiadania tak wysokiego wykształcenia. Wiedzą, że może ono stanowić barierę, jeśli po stronie pracodawcy decydujący głos ma mężczyzna o niższych kwalifikacjach. Dyskryminacja ze względu na płeć na najwyższych stanowiskach, na które aplikują absolwenci MBA, często zniechęca kobiety już do samego podejmowania studiów MBA. Czy dyrektywa unijna zmieni to nastawienie?

Niższa temperatura w biurze, niedopuszczanie kobiet do głosu podczas narad, delegowanie kobietom prac pomocniczych – to tylko niektóre czynniki społeczne i kulturowe w środowisku pracy dyskryminujące kobiety, opisane i udokumentowane przez Caroline Criado Perez w książce „Niewidzialne kobiety”. Nic dziwnego, że korporacje są zarządzane głównie przez mężczyzn. Fundacja Liderek Biznesu zbadała sytuację wśród spółek notowanych na GPW w latach 2017–2022. W tym czasie udział kobiet w zarządach kształtował się na poziomie od 10,6 do 11,9 proc. Najwięcej kobiet zasiadało we władzach spółek WIG20 – gdzie stanowiły 14,1 proc. członków zarządu i 25,7 proc. rad nadzorczych. 55 proc. spółek z WIG20 miało przynajmniej jedną kobietę w zarządzie. Czy przez dwa lata uda się w Polsce wyrównać szanse kobiet menedżerek do poziomu 40 proc.?

Dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. USWPS, prorektorka ds. nauki Uniwersytetu SWPS,s tak komentuje badanie Fundacji Liderek Biznesu:

Kobiety nie są spostrzegane jako poważne kandydatki do ról menedżerskich, więc nie są do nich wybierane. Jednym z istotnych czynników wymienianych w literaturze naukowej może być tzw. efekt „myśląc o menedżerze, myślisz o mężczyźnie” („think manager, think male effect”), który polega na tym, że cechy postrzegane jako typowe dla mężczyzn są traktowane jako pożądane u wszystkich osób na stanowiskach menedżerskich, a cechy postrzegane jako typowo kobiece – nie. W efekcie, kiedy ludzie (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) zastanawiają się nad tym, kto powinien zająć wysokie stanowisko zarządcze, częściej przychodzą im do głowy kandydatury mężczyzn niż kobiet. (cyt)

A to fragment komentarza Anny Kubackiej z Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris:

Wymóg zajmowania w spółkach giełdowych 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych czy 33 proc. wszystkich stanowisk kierowniczych przez osoby „płci niedostatecznie reprezentowanej” nie oznacza wprowadzenia parytetu na rzecz kobiet. Używane w dyrektywie określenie „gender” pozwala bowiem na szeroką interpretację, w myśl której istnieją więcej niż dwie płcie, a sama płeć – będąca rzekomo jedynie konstruktem społecznym – może być swobodnie zmieniana. Wprowadzenie przymusowych parytetów oraz sankcji za ich nieprzestrzeganie spowoduje, że w niedalekiej przyszłości kobiety, które dzięki własnej pracy, kompetencjom i poświęceniu znalazły się na wysokich stanowiskach, zaczną być postrzegane jako osoby mniej kompetentne, które w zarządzie znalazły się wyłącznie dzięki obowiązującym parytetom. (cyt)

Poznaj opinię Dominiki Bettman, dyrektor zarządzającej Microsoft Polska słuchając naszego podcastu:

Podcast: Kobiety w zarządach i na studiach MBA

 

opublikowano: 29 lutego 2024

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".