Jak stworzyć optymalny model kształcenia menedżerów?

Podczas Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego Perspektywy 2021 dyskutowano o drogach rozwoju i przyszłości edukacji zarządczo-menedżerskiej w Polsce.

Podczas Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego Perspektywy 2021 dyskutowano o drogach rozwoju i przyszłości edukacji zarządczo-menedżerskiej w Polsce.

W ramach Forum odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, który poprowadziła rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Celina Olszak, poświęcony był tematowi Ewolucja studiów zarządczo-ekonomicznych – kogo i jak kształcić dla potrzeb popandemicznego rynku pracy? Otwierając go, rektor Olszak zauważyła, że polskiemu kształceniu menedżerskiemu potrzebna jest raczej rewolucja niż ewolucja, ponieważ tak dynamicznie obecnie zmienia się rzeczywistość, niejako wymuszając równie gwałtowne zmiany na systemie edukacji.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak mówił, że choć pytanie o to, jak zmieniać system edukacji tak, by dostosowywać go do zmian otoczenia społecznego i gospodarczego, wydaje się proste, trudno znaleźć na nie jednoznaczną odpowiedź. Wynika to z kryzysów, jakie dotknęły w XXI w. świat finansowy, ze zjawisk takich, jak pandemia COVID-19 czy wreszcie z pytań o sens pracy (czy żyjemy po to, żeby pracować czy może pracujemy po to, żeby żyć). – Modelu kształcenia menedżerów nie można traktować w oderwaniu od tych wszystkich zjawisk – stwierdził prof. Nowak.

Prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej, jako odpowiedź wskazywał model przyjęty na swojej uczelni.Hasłem, jakie przyjęliśmy, jest kształtowanie, a nie kształcenie liderów. To misja uczelni, przez którą rozumiemy połączenie czterech elementów: wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz postaw. Rektor Wachowiak tłumaczył, że przez wiedzę rozumie nie przekazywanie konkretnych treści, ale przygotowywanie studentów do zdobywania wiedzy (umiejętność szukania informacji, ich przetwarzania, oceniania, czy są wiarygodne, a wreszcie przekazywania ich dalej); w kategorii umiejętności kładzie nacisk na umiejętności miękkie, a w zakresie doświadczenia chodzi o uczenie przez praktykę (case’y, współpraca z biznesem); natomiast w kontekście postaw chodzi o koncentrowanie się wokół podstawowych wartości, o wrażliwość społeczną.

Prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mówił natomiast o tym, że biznes dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy się odnajdą w czasie nadchodzącej rewolucji technologicznej. – Już dziś, a proces ten będzie przecież postępować w przyszłości, roboty i algorytmy mogą przejmować od ludzi kompetencje techniczne, twarde, biznes więc potrzebuje czegoś, czego nie mają maszyny – erudycji, krytycznego myślenia, podejmowania decyzji. Innymi słowy musimy przygotowywać menedżerów do zdolności metauczenia.

Prezydent ALK prof. Witold Bielecki porównał nowoczesny uniwersytet do szwedzkiego bufetu. – Współcześni młodzi ludzie są zupełnie inni niż jeszcze kilka lat temu. To osoby zdolne siedzieć nocami nad czymś, co ich interesuje, więc musimy być gotowi przygotowywać programy studiów w postaci krótkich modułów pozwalających wstępnie zapoznać się z danym zagadnieniem, by potem student mógł dalej wybierać to, co go zainteresuje i pogłębiać wiedzę z tego zakresu.

W drugim panelu dyskusyjnym, który prowadził Mik Kuczkiewicz, członek Kapituły rankingu MBA, rozmawiano na temat oczekiwań pracodawców wobec programów MBA. Wzięli w nim udział dr Barbara Geniusz-Stepnowska z Politechniki Gdańskiej, Wioletta Kandziak, PKN Orlen, Anna M. Kozińska, ekspert HRM CCC INSEAD, dr Aleksander Poniewierski, EY Global Digital.

W ramach Forum, przygotowanego po raz drugi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy,  odbyła się także uroczystość ogłoszenia wyników  Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021.

 

Fot. Anita Kot

 

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".