Cenne „trzy korony”

Tylko 100 uczelni biznesowych na świecie może poszczycić się posiadaniem trzech najważniejszych akredytacji: EQUIS, AACSB i AMBA. Proces akredytacji jest długi i wymaga wielu wysiłków, ale prestiż związany z posiadaniem „trzech koron” jest tego wart.

EQUIS

Akredytacja jest przyznawana najlepszym szkołom biznesowym prowadzącym programy Master of Business Administration. Przyznaje ją EFMD (European Foundation for Management Development) – organizacja wnikliwie oceniająca zarówno jakość kształcenia, jak i warunki studiowania.

Celem akredytacji EQUIS jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania. Koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowani są zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu. Ocenie podlega wszelka działalność uczelni, w tym badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe. EQUIS kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych wśród studentów oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia. W Polsce akredytację EQUIS uzyskały m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa.

Więcej: www.efmdglobal.org

AACSB

The Association to Advance Collegiate Schools of Business jest najstarszą na świecie instytucją akredytującą szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości. Obecnie akredytację AACSB posiada niecałe 6% wszystkich szkół biznesu na świecie, w tym takie uczelnie jak Harvard czy Yale University.

Akredytacja AACSB jest jednym z najtrudniejszych systemów weryfikacji jakości kształcenia w dziedzinie zarządzania. Aby ją uzyskać, należy spełniać najwyższe, światowe normy. Przedmiotem akredytacji prowadzonej przez AACSB International są: programy nauczania, szeroko rozumiana organizacja studiów, osiągnięcia naukowe, kwalifikacje i struktura zatrudnianej kadry, realizacja różnych form współpracy międzynarodowej, baza dydaktyczno-naukowa, obsługa administracyjna. Akredytacja jest potwierdzeniem przywiązania do ciągłego doskonalenia jakości kształcenia oraz rozwoju uczelni. W Polsce akredytację posiadają Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Więcej: www.aacsb.edu

AMBA

AMBA (Association of MBA’s) jest bezstronnym autorytetem w zakresie kształcenia podyplomowego zarządzania. Celem organizacji jest konsekwentne podnoszenie standardów jakości kształcenia na arenie międzynarodowej z korzyścią dla szkół biznesu, studentów i absolwentów oraz pracodawców. Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA.

W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Obecnie posiada ją ok. 265 szkół w 75 krajach na całym świecie. Aby uzyskać akredytację AMBA, trzeba się poddać wnikliwej ocenie specjalnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni już akredytowanych. W Polsce akredytację posiadają m.in. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Więcej: www.associationofmbas.com

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".