Studia na wagę sukcesu

Który program MBA wybrać, aby w maksymalnym stopniu zwiększyć swoje szanse na rynku menedżerskim? Takie pytanie stawia sobie każdy, kto na poważnie przymierza się do podjęcia tych niezwykle wymagających i kosztownych studiów. Aby ułatwić odpowiedź, po dłuższej (pandemicznej) przerwie przygotowaliśmy, już po raz ósmy, profesjonalny Ranking Programów MBA Perspektywy 2021.

Podobnie jak w przypadku innych naszych rankingów, podkreślamy, że nie powinno to być jedyne kryterium wyboru programu, szkoły czy uczelni, ale z pewnością ranking ułatwia znalezienie odpowiedzi, przynosi informacje, które, wraz z innymi, a przede wszystkim w połączeniu z projekcją własnych kryteriów wyboru, czynią odpowiedź racjonalną.

Jako że „Perspektywy” mają 30-letnie doświadczenie w opracowywaniu rankingów edukacyjnych, w przygotowaniu tej klasyfikacji również narzuciliśmy sobie wysokie profesjonalne wymagania. Jesteśmy świadomi, że będzie on ważnym argumentem za podjęciem konkretnych studiów – długoterminowej inwestycji z nieznaną jeszcze stopą wzrostu.

Organizatorzy programów MBA uczestniczących w rankingu wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na nie posłużyły nam do ustalenia, kim są słuchacze i wykładowcy ocenianych programów, jak wygląda struktura i zakres programu, co oferują słuchaczom i jaki jest prestiż programu i jego organizatora. Założenia metodologiczne, wagi poszczególnych kryteriów i wchodzących w ich skład wskaźników oraz sposób punktowania przedstawiamy na następnych stronach.

W Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021 uwzględniamy w sumie 6 kryteriów składających się łącznie z 24 wskaźników.

Absolwenci mają głos

Podobnie jak w innych profesjonalnych rankingach MBA również w rankingu Perspektyw jednym z kluczowych kryteriów jest opinia absolwentów. W badaniu wzięło udział 386 absolwentów, co stanowiło 50,1% ankietowanych. Każdy z programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 25 absolwentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews – technika ilościowa, w której badania prowadzone są za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego). Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 15%.

Zrezygnowaliśmy z kryterium „badanie pracodawców” ponieważ poprzednie edycje naszego rankingu MBA pokazały, że w Polsce pracodawcy kojarzą obecnie głównie uczelnię, na której prowadzone są te studia, a nie konkretny program MBA, co z punktu widzenia rankingu dotyczącego właśnie programów MBA było w dużym stopniu mylące.

Rankingowani

Aby znaleźć się w tym rankingu, oceniany program musiał spełnić cztery „kryteria wejścia”:

  • być w stanie aktywnym, czyli rekrutować słuchaczy i prowadzić z nimi zajęcia;
  • powstać przed rokiem 2019, a obecnie powinna odbywać się przynajmniej druga edycja programu;
  • mieć program liczący co najmniej 300 godzin zajęć;
  • przesłać informacje i dane zawarte w ankiecie rankingowej Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, potwierdzając również w ten sposób zgodę na udział w rankingu.

Powyższe wymogi spełniło 41 programów i one właśnie zostały ocenione w Rankingu Programów MBA Perspektywy 2021.

Kapituła rankingu

Jak w każdym rankingu Perspektyw, również w przypadku MBA kluczowa rola w zakresie merytorycznej konstrukcji rankingu przypadła Kapitule składającej się z osób zaufania publicznego, mających duże doświadczenie zarządcze i niezależnych od ocenianych programów. Kapituła ustala kryteria rankingu, sprawuje nadzór nad prawidłowością jego przygotowywania oraz ogłasza jego wyniki.

Bardzo cieszymy się, że grupa wybitnych fachowców ze sfery zarządzania, finansów, HR i marketingu – pracująca pod przewodnictwem prof. Elżbiety Mączyńskiej – uznała, że warto przeznaczyć sporo ich cennego czasu na wsparcie działań związanych z przygotowaniem tej specyficznej, profesjonalnej formy konfrontacji oferty uczelni z potrzebami rynku, jaką jest ranking MBA. Dziękujemy za ten wysiłek!

Brawo najlepsi!

Najlepszymi programami MBA w Polsce w 2021 r. są:

  • Miejsce 1. Program Executive MBA prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego
  • Miejsce 2. Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) prowadzony od 1995 roku przez Szkołę Główną Handlową
  • Miejsce 3. Program emba@uw – Executive MBA prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Na czwartym miejscu, tak jak w poprzedniej edycji, jest program Executive MBA Poznań-Atlanta prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, na piątym – Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Wszystkim twórcom i dyrektorom najlepszych programów składamy serdeczne gratulacje! A „Złotą Piętnastkę” honorujemy dyplomami podczas Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego 2021.

PERSPEKTYWY

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".