Najlepsze programy MBA w Polsce 2018
ranga i prestiż

Metodologia Pobierz PDF
2018 Program Organizator WSK Akredyt.,
certyfik.

11%
Pref. prac
10%
Rodz. dypl.
3%