REKLAMA

CEMBA zmienia się i rozwija

Językiem dyplomacji jest francuski, ale językiem biznesu wciąż pozostaje angielski. Program Canadian Executive MBA (CEMBA) w całości w języku angielskim. Prowadzony jest przez ESG Université du Quebec à Montreal (ESG – UQAM) i Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH). Absolwenci programu CEMBA otrzymują dwa dyplomy MBA – jeden z SGH i drugi z UQAM. Około 70% proc. wykładowców programu CEMBA jest związana z zagranicznymi uczelniami, a wszyscy wykładowcy są praktykami biznesowymi.

Program studiów CEMBA jest zgodny ze standardami kanadyjskich programów MBA i wykazuje wielką różnorodność tematyczną. Pozostaje także jednym z najintensywniejszych programów MBA w Polsce. Zajęcia są podzielone na pięć modułów i odbywają się w każdy piątek i w każdą sobotę, z wyłączeniem świąt i letnich wakacji. Studenci programu CEMBA sami regulują tempo swojej nauki. Mają prawo do realizowania zajęć w ciągu 3 kolejnych edycji programu.

Statystyczny student CEMBA ma 34 lata i 7 lat doświadczenia menedżerskiego. Uczestnicy programu pochodzą jednak z bardzo różnych branż i reprezentują różne specjalizacje, m.in. inżynierską, medyczną, prawniczą i ekonomiczną. Daje im to szansę poznawania innych perspektyw w spojrzeniu na problemy w pracy menedżerskiej i poszerzenia sieci kontaktów.

W 2017r. program CEMBA otrzymał oficjalne potwierdzenie uzyskania prestiżowej akredytacji AMBA, która potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość programów MBA. Jest przyznawana przez Association of MBAs. Aby ją uzyskać, trzeba poddać się wnikliwej ocenie specjalnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni już akredytowanych.

Od 2017r. program CEMBA prowadzi PRE-MBA day dla swoich nowych studentów. Są to nieobowiązkowe zajęcia, w trakcie których studenci uzyskują wiedzę z obsługi programu Excel oraz nowoczesnych technik uczenia się.

CEMBA oferuje swoim studentom dwa fakultatywne wyjazdy międzynarodowe. Jest to możliwość zrealizowania dwóch przedmiotów z programu studiów w niestandardowej formie. Jednym z wyjazdów jest Summer School w Montrealu, a drugi to International Mission to China. Pierwszy jest wyjazdem na Université du Quebec à Montreal, w trakcie którego uczestnicy poznają uniwersytet partnerski i mają możliwość poznania swoich kolegów z pozostałych dwunastu programów Executive MBA prowadzonych przez UQAM. W międzynarodowych zespołach przygotowują projekt doradczy dla wybranej firmy kanadyjskiej. Tygodniowy intensywny wyjazd pozwala na zrealizowanie jednego z przedmiotów programu studiów. Drugi wyjazd to International Mission to China. Pobyt zaczyna się w Szanghaju a kończy w Pekinie. Studenci odwiedzają fabryki, firmy, spotykają się z przedstawicielami chińskiego biznesu. Wizyta ta też jest podstawą do przygotowania obszernej pracy zaliczeniowej.

Program CEMBA działa zgodnie z zasadą Kaizen: wciąż się zmienia i rozwija, żeby odpowiadać na oczekiwania ciągle zmieniającego się rynku. W sposób ciągły i inkrementalny udoskonalamy naszą ofertę, rozszerzamy portfolio przedmiotów i wyjazdów zagranicznych. Jesteśmy w stałym kontakcie z członkami naszej Advisory Board, absolwentami i studentami tak, aby na bieżąco dokonywać niezbędnych usprawnień.

Najlepszy program MBA w Polsce Canadian Executive MBA (CEMBA)

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".