REKLAMA

Studia na miarę sukcesu

Cenione i coraz bardziej doceniane. Studia dla elity biznesu, dla tych, którzy chcą być liderami, osiągnąć spektakularny sukces zawodowy. Nasz Ranking jest dla nich ważną wskazówką, który program wybrać.

Który program MBA wybrać? Takie pytanie stawia sobie zapewne każdy, kto na poważnie przymierza się do podjęcia wysiłku tych wymagających i kosztownych studiów. I właśnie, po to, by ułatwić odpowiedź na to pytanie, przygotowaliśmy profesjonalny Ranking MBA Perspektywy 2018.

Pytania i kryteria

Podobnie jak w przypadku innych naszych klasyfikacji, podkreślamy, że ranking nie powinien być jedynym kryterium wyboru programu, szkoły czy uczelni, ale z pewnością ułatwia on znalezienie odpowiedzi, przynosi informacje, które, wraz z innymi, a przede wszystkim z projekcją własnych kryteriów wyboru, czynią odpowiedź racjonalną.

Jako że Perspektywy mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w opracowywaniu profesjonalnych rankingów edukacyjnych, których opublikowaliśmy już ponad 70 (w tym 19 edycji prestiżowego Rankingu Szkół Wyższych), w przygotowaniu tego rankingu również narzuciliśmy sobie wysokie wymagania. Jesteśmy świadomi, że będzie on ważnym argumentem za podjęciem konkretnych studiów – długoterminowej inwestycji z nieznaną jeszcze stopą wzrostu.

Organizatorzy programów MBA uczestniczących w Rankingu wypełnili ankietę zawierającą kilkadziesiąt szczegółowych pytań. Odpowiedzi na te pytania posłużyły nam do ustalenia, kim są słuchacze ocenianych programów, kim wykładowcy, jak wygląda struktura i zakres programu, co oferują słuchaczom studia i jaki jest prestiż organizatora. Szczegóły metodologiczne, wagi poszczególnych kryteriów i sposób punktowania przedstawiamy na następnych stronach naszej publikacji.

Łącznie uwzględniamy w Rankingu MBA Perspektywy 2018 siedem kryteriów (składających się łącznie z 26 wskaźników), w tym opinię absolwentów i opinię pracodawców.

Ponieważ jedną z cech dobrego programu jest zadowolenie jego absolwentów, zapytaliśmy ich, jak oceniają ukończone studia oraz jak ich ukończenie wpłynęło na karierę słuchacza.

Opinie absolwentów

W badaniu wzięło udział 395 absolwentów, co stanowiło 42,5% ankietowanych. Każdy z programów objętych rankingiem miał prawo wskazać maksimum 15 absolwentów. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews – technika ilościowa, w której badania prowadzone są za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego). Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 15%.

Badanie pracodawców

W Rankingu uwzględniliśmy preferencje pracodawców wynikające z badania ankietowego przeprowadzonego ma zlecenie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej próbie pracodawców. Kryterium to uwzględnia wyniki badań przeprowadzonych metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) w roku 2018 na ogólnopolskiej próbie dyrektorów i pracowników pionów HR w 450 przedsiębiorstwach mających główną siedzibę w Polsce. Badanie przeprowadzono we wszystkich województwach, objęto nim przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD. Wyniki badania zostały uwzględnione w rankingu z wagą 10%.

Rankingowani

W Rankingu MBA Perspektywy 2018 uwzględniono 31 programów, z których każdy spełnia trzy kryteria:

  • są aktywne tj. rekrutują studentów i prowadzą zajęcia
  • powstały przed rokiem 2016, a obecnie odbywa się przynajmniej druga edycja programu.
  • odpowiedziały na ankietę Fundacji Edukacyjnej Perspektywy potwierdzając w ten sposób zgodę na udział w Rankingu MBA 2018.

Nasza Kapituła

Jak w każdym rankingu Perspektyw, również w przypadku MBA kluczowa rola w zakresie merytorycznej konstrukcji rankingu przypadła Kapitule Rankingu, składającej się z osób zaufania publicznego, mających duże doświadczenie zarządcze i niezależnych od ocenianych programów. Kapituła ustala kryteria rankingu, sprawuje nadzór nad prawidłowością jego przygotowywania oraz ogłasza jego wyniki.

Bardzo cieszymy się, że grupa wybitnych fachowców ze sfery zarządzania, finansów, HR i marketingu uznała, że warto przeznaczyć sporo ich cennego czasu na wsparcie działań związanych z przygotowaniem tej specyficznej, profesjonalnej formy konfrontacji oferty uczelni z potrzebami rynku, jaką jest ranking MBA.

Złote programy MBA 2018

Tabela rankingowa prezentuje tegoroczną kolejność programów. Zgodnie z przyjętymi przez Kapitułę Rankingu zasadami, programy, których łączny wynik punktowy nie różni się więcej niż o 0,5 punktu procentowego – sklasyfikowane zostały na pozycji ex aequo.

Najlepszymi programami MBA w Polsce w roku 2018 są ex aequo (zajmują pierwsze miejsce):

  • Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) prowadzony przez Szkołę Główną Handlową od 1995 roku.
  • Program emba@uw – Executive MBA, prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Program Executive MBA prowadzony przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Programy te od lat zamieniały się miejscami w czołówce naszego Rankingu MBA. Tegoroczny rezultat i potrójna pozycja ex aequo jest symbolicznym potwierdzeniem ich klasy. Kapituła postanowiło uhonorować je dodatkowo tytułem Złotych Programów MBA 2018.

Na czwarte miejsce awansował program Executive MBA Poznań-Atlanta prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Natomiast piąte miejsce zajmują ex aequo: program Executive MBA prowadzony przez Krakowską Szkołę Biznesu przy UE w Krakowie oraz program Executive MBA Katalyst prowadzonym przes Szkołę Biznes PW.

Wszystkim twórcom i dyrektorom najlepszych programów składamy serdeczne gratulacje!

Awans 2018

Kapituła Rankingu Programów MBA postanowiła od tego roku, wzorując się na wieloletniej tradycji Rankingu Szkół Wyższych, przyznawać nagrodę Awans dla programów, które dokonały największego postępu. Mamy zaszczyt poinformować, że

  • Nagrodę Awans 2018 otrzymał Executive MBA prowadzony Krakowską Szkołę Biznesu przy UE w Krakowie (za awans z miejsca 13 na 4). Panu dyrektorowi Piotrowi Bule i jego ekipie serdeczne serdecznie gratulujemy tego imponującego skoku!

PERSPEKTYWY