REKLAMA

Pierwsze Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego

Programy MBA będą nadal ewoluować, zachowując jednak swoje tradycyjne wartości – to jeden z wniosków po dyskusji panelowej pt. „MBA w szybko zmieniającym się otoczeniu”, która odbyła się podczas Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego, 12 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. W dyskusji, prowadzonej przez prof. Witolda Bieleckiego, rektora Akademii Leona Koźmińskiego, wzięli udział: prof. Barbara Jankowska, chairperson of MBA Advisory Board, Poznań-Atlanta, prof. Piotr Buła, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UE w Krakowie, Tomasz Kacprzak, prezes Stowarzyszenia Absolwentów EMBA, pracownik firmy Deloitte, Sergiusz Najar, członek RN Santander Consumer Bank Polska S.A., prof. Alojzy Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW i Andrzej Popadiuk, prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerskiego.

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że programy MBA muszą nadążać za zmianami pokoleniowymi i odpowiadać na potrzeby przemysłu 4.0, a jednocześnie spełniać te zadania, do których zostały powołane: zapewniać uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania, wymianę doświadczeń z innymi menedżerami, gwarantować im sieć międzynarodowych kontaktów.

Problemem nie jest zatem to, czy zmieniać i unowocześniać programy MBA, ale jak to robić, aby nie zgubić najważniejszych wartości. Jak powiedział Tomasz Kacprzak, nowa generacja kandydatów na studia MBA szuka programów, które pozwolą im sprawnie poruszać się w zdigitalizowanym świecie. Prof. Barbara Jankowska odnotowała stale rosnący – choć wciąż zbyt mały – udział kobiet w studiach MBA, który w przypadku programu Poznań-Atlanta wynosi obecnie 30 procent. Prof. Alojzy Nowak stwierdził, że studia MBA niejako „standaryzują” absolwenta sprawiając, że jest on rozpoznawalny w międzynarodowych korporacjach. Prof. Witold Bielecki zauważył, że absolwenci MBA poznają współczesną „lingua franca” – korporacyjny żargon zrozumiały pod każdą szerokością geograficzną. Andrzej Popadiuk jest zdania, że aby sprostać wymaganiom nowej generacji, programy MBA muszą być holistyczne i nadążać za zmianami pokoleniowymi. Sergiusz Najar przypomniał, że pierwsi polscy absolwenci studiów MBA mogli liczyć na to, że zostaną asystentami do spraw organizacyjnych dyrektorów naczelnych przedsiębiorstw państwowych. Aspiracje współczesnych absolwentów są znacznie wyższe.

- Studia MBA z całą pewnością przetrwają – stwierdził prof. Piotr Buła. – Narzędzia będą się zmieniać, natomiast cele pozostaną te same.

Podczas Forum wręczono dyplomy zwycięzcom Rankingu Studiów Ekonomicznych Perspektywy 2018.

W rankingu kierunku ekonomia zwyciężyła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, na drugim miejscu znalazł Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a na trzecim – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W rankingu kierunku finanse i rachunkowość na pierwszym miejscu także SGH, na drugim – Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, a na trzecim – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania.

Najlepsze studia na kierunku zarządzanie prowadzą: SGH (I miejsce), na drugim miejscu jest Wydział Zarządzania UW, a na trzecim – ALK.

Kolejnym ważnym punktem programu Forum było wręczenie dyplomów organizatorom najlepszych studiów MBA. Absolwenci trzech Złotych Programów MBA: Executive MBA prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, emba@uw – Executive MBA, prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Canadian Executive Master of Business Administration (CEMBA) prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową od 1995 roku, wygłosili laudacje swoich programów. Podkreślili w nich walory studiów, które otworzyły im drzwi do kariery.

 

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".