REKLAMA

Stopa zwrotu MBA

Kiedy dekadę temu Polska przechodziła kryzys ekonomiczny, panowało przekonanie, że nie opłaca się mieć tytułu MBA. Uważano, że osoby, które go posiadają mają wysokie płacowe wymagania i pracodawcy nie są w stanie im sprostać. Nie było to do końca zgodne z prawdą.

Mimo kryzysu absolwenci z dyplomem MBA byli w komfortowej sytuacji, szybciej znajdując pracę. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej ich wynagrodzenia poszybowały w górę i z roku na rok są coraz wyższe. Firmy chętnie zatrudniają osoby po studiach MBA, widząc w nich duży potencjał. Umiejętności analizy, zarządzania, budowy strategii, znajomość finansów, działalności operacyjnej czy relacji biznesowych to ogromne atuty, jakimi dysponuje absolwent MBA.

Wysokie pensje

Jak wynika z „Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń” przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak w 2017 roku, mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wyniosła 12 525 zł brutto miesięcznie i była wyższa niż w 2016 roku o 925 zł. W porównaniu z magistrami ich zarobki są wyższe od doktorów – o 7 023 zł, a od magistrów – o 7 597 zł.

Wysokość wynagrodzenia zależy od kierunku studiów ukończonych przed MBA. W najlepszej sytuacji są osoby po kierunkach technicznych. Najwięcej zarabiali absolwenci MBA po informatyce (14 323 zł) i naukach technicznych (14 257 zł). Mniejsze pensje otrzymują osoby, które ukończyły ekonomię, finanse i zarządzanie (12 500 zł) oraz nauki humanistyczne i społeczne (10 200 zł).

Osoby posiadające MBA i zajmujące stanowiska kierownicze i dyrektorskie otrzymują największe miesięczne wynagrodzenia całkowite. W przypadku dyrektorów wynosi ono 19 495 zł, przy czym 25% z nich zarabia powyżej 26 000 zł. W przypadku kierowników kwota wynagrodzenia to 10 742 zł (25% otrzymuje płacę wynoszącą powyżej 14 400 zł). W najkorzystniejszej sytuacji pod tym względem są osoby pracujące w telekomunikacji (15 250 zł), przemyśle ciężkim (14 974 zł), przemyśle lekkim (14 755 zł). Na zarobki nie mogą też narzekać ci, którzy pracują w budownictwie i handlu (13 250 zł). Mniej zarabiają w IT (12 911 zł) i bankowości (12 850 zł).

Wysokość płacy uzależniona jest również od regionu. Wynagrodzenie całkowite osób z MBA jest najwyższe w województwie mazowieckim, wynosi bowiem 14 987 zł. Wynika to z faktu, iż w Warszawie usytuowanych jest najwięcej korporacji i mniejszych firm oferujących duże pensje w porównaniu z resztą kraju. Małopolska plasuje się na drugim miejscu z 13 000 zł. Mniejsza pensja wpływa na konto osób pracujących w województwie wielkopolskim – 12 822 zł, dolnośląskim (12 500 zł) oraz pomorskim (12 411 zł). Warto dodać, że w tych regionach, w ostatnich latach nastąpił duży rozwój firm z kapitałem zagranicznym, co ma wpływ na wielkość pensji. Osoby z tytułem MBA zyskają więcej, pracując właśnie w tego typu firmach. 25% zarabia w nich powyżej 21 500 zł, a mediana wynagrodzeń wynosi 14 400 zł. W firmach z przewagą kapitału polskiego 25% otrzymuje pensje powyżej 17 000 zł (mediana – 10 095 zł).

Panoramiczne okno na biznes

Studia MBA cieszą się dużym powodzeniem w Polsce. Uczelnie oferują rozbudowane programy w dużej mierze prowadzone w języku angielskim. Pojawiają się w nich nowe elementy takie jak etyka, społeczna odpowiedzialność biznesu, finansowanie behawioralne czy zarządzanie ryzykiem. Wykładowcami często pochodzą z zagranicy. A to wiąże się z nowym spojrzeniem, nowatorskim podejściem do studenta, otwartością oraz umiędzynarodowieniem środowiska.

Decydując się na ten krok, studenci wiedzą, że obierają konkretną ścieżkę rozwoju i kariery. Wszechstronna wiedza, którą otrzymują studenci MBA procentuje potem wielokrotnie.

Po ukończeniu studiów absolwenci awansują, otrzymują wyższe płace lub otwierają własne firmy. Dużą rolę odgrywa również koniunktura gospodarcza, a ta od kilku lat jest dobra. Ma to przełożenie na decyzje pracodawców, którzy chętnie dofinansowują studia MBA swoich pracowników.

O dyplomie MBA powinny pomyśleć również osoby, które swoją przyszłość zawodową wiążą z wyjazdem za granicę. Jest on uznawany przez wiele firm zagranicznych na całym świecie. Jest również gwarancją na otrzymanie satysfakcjonującego stanowiska na wyższym szczeblu w danym kraju.

Networking

Na studiach MBA w USA duże znaczenie ma zarówno dyskusja, jak i praktyka. Ścieranie się poglądów w międzynarodowym gronie i wymiana doświadczeń pozwala na kreatywne podejście do zarządzania i budowania strategii przedsiębiorstwa. Networking przynosi ogromne korzyści – zdobywanie precyzyjnych informacji wśród znajomych menedżerów z całego świata umożliwia podjęcie szybkiej decyzji. Tę cechę studiów, a właściwie tę możliwość cenią zresztą słuchacze studiów biznesowych na całym świecie, także w Polsce.

Słuchacze dziennych programów MBA mają kalendarz wypełniony od rana do wieczora. Składają się na niego nie tylko zajęcia, ale różnego rodzaju wydarzenia – konferencje, prelekcje, aktywność społeczna. Dużo czasu pochłaniają projekty grupowe. Studia są czasochłonne, zwłaszcza, jeżeli odbywają się w systemie zaocznym. Przykładem jest model Executive MBA oferowany przez Chicago Booth – jedną z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie. Zjazdy odbywają się co 4-5 tygodni i trwają cały tydzień przez niemal dwa lata. Zajęcia rozpoczynają się od egzaminów w poniedziałek i trwają przez pozostałe dni tygodnia. Każdy słuchacz wyjeżdża trzy razy podczas trwania programu do kampusów za granicą.

Rekrutacja studentów MBA, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, przebiega dłużej niż w Polsce i zaczyna się często pół roku przed podjęciem pracy. Składają się na nią nie tylko rozmowy kwalifikacyjne. Zanim do nich dojdzie, student musi się spotykać z potencjalnymi pracodawcami, uczestniczyć w wykładach, prezentacjach firm czy odwiedzić oddziały firm. Konsekwencja w działaniu przybliża do sukcesu, jakim jest zdobycie wymarzonej pracy. Ta cecha jest również istotna w przypadku studentów MBA w Polsce.

Marzena Tarka

Wyszukiwarka programów MBA

Określ kryteria interesujących Cię studiów MBA, a następnie kliknij przycisk "szukaj".